Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 106
Dün : 825
Bu Ay : 11179
Geçen Ay : 23271
Toplam : 2939754
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Cevap :

  

"الجنة تحت أقدام الأمهات"

“Cennet annelerin ayakları altındadır”

 

Bu kısa çalışmamızda birçok müslümanın sahih sandığı bir hadisin tahlilini yapacak ve hakikati beyan edeceğiz. Birçok müslüman “Cennet annelerin ayakları altındadır” hadisinin sahih olduğunu sanır oysa sanıldığı gibi hadis “sahih bir hadis değildir.”

“Cennet annelerin ayakları altındadır” hadisi uydurma bir hadistir. Bu hadisin senedinde yer alan Muhammed b. Atâ yalancıdır. Bu yüzden bu uydurma hadisi sahih hadis olarak görmemeli ve delil gösterilmemelidir. Kuran ve sahih sünnet anne ve babanın hakkını, hürmetini, faziletini sahih delillerle beyan etmişken, uydurma rivayetleri delil getirmemeli, dini sahih delillere dayandırmalıdır.

Bu uydurma hadisin senedinde yer alan “Muhammed b. Atâ” hakkında alimler bakınız neler demiştir. Hâfız ez-Zehebî Mîzanu’l itidal’de Muhammed b. Atâ’nın, Ebu Zura ve Ebu Hâtim tarafından yalancı kabul edildiğini nakleder. Nesâî onun hakkında der ki; “Güvenilir değildir.” Dârekutnî ve diğerleri hadisinin “metruk” olduğunu söyler. İbn Hibbân der ki; “Ondan rivayet etmek doğru değildir. Çünkü hadis uydururdu.” İbn Adiy onun hakkında şöyle der: “Hadis uydururdu” İbn Hibbân başka bir yerde onun hakkında şöyle der: “Şam’da dolanırdı ve güvenilir raviler adıyla hadis uydurur, sigalardan aslı olmayan hadisler söylerdi, ondan rivayet etmek ve rivayetini yazmak caiz değildir.”(Kitabu’l mecruhin mine’l muhaddisin ve Duafa ve’l metrukin 2/243) İmam el-Elbâni  Silsiletu’l Ahâdisi’d Daifati ve’l mevzûati’de hadisin uydurma olduğunu nakleder. Netice olarak;  Hâfız İbn Adiy, İmam Ukeylî, İmam Ebu Zura, İmam Dârekutnî, İmam İbn Hibbân, İmam EZ-Zehebî, İmam İbn Hacer ve İmam el-Elbâni hadisin uydurma olduğunu haber verir.

 

 

TATLI BİR İTİRAZA TATLI BİR CEVAP
ubeydullah arslan 

Birkaç gün önce tahkik sonrası "
الجنة تحت أقدام الأمهات" “Cennet, annelerin ayakları altındadır” hadisinin " أقدام lafzıyla gelen varyantının" uydurma olduğunu tespit etmiş ve nakletmiştim. Bazı kardeşlerim güzel ve tatlı bir itirazla “bu hadisin İmam el-Elbâni tarafından hasen görüldüğünü söyledi” bunun üzerine yeniden gözden geçirdim. 

Tahkik sonunda, İmam el-Elbâni’nin bu lafızla gelen hadise “senedi hasen” demediğini, başka varyantla lafızla gelen
فالزمها فإن الجنة تحت رجليها “Cennet, annelerin ayakları altındadır” hadisine “senedi hasen” dediğini tespit ettim. Kardeşlerimin karıştırmalarını da doğal gördüm. Neden? 

Öncelikle size aktaracağım hadisi okuyalım bunun doğal olduğunu siz de göreceksiniz. Muâviye b. Câhime rivayet eder. Bir gün Muâviye b. Câhime, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına gelerek “Ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda cihad etmek için senle istişare etmek istiyorum” dedi. Peygamber ona “Senin annen var mı? “ buyurdu, O da “evet” dedi, Peygamber bu söz üzerine
فالزمها فإن الجنة تحت رجليها “Ona itaat et, şüphesiz ki cennet ayakların altındadır.” buyurdu. (Nesâî 2/54) Tabarânî 1/225/2) 

Benim ilk lafızla tercüme ettiğim ilk hadisin manasıyla ikinci hadisin manası “Türkçede aynı olmakla beraber” Arapçada da mana bakımından aynı olsa da lafız bakımından muhteliftir. İmam el-Elbânî rahimahullah
فالزمها فإن الجنة تحت رجليها “Ona itaat et, şüphesiz ki cennet ayakların altındadır.” Hadisi hakkında der ki; “senedi hasendir.” Hâkim sahihtir (4/151) İmam ez-Zehebî Hâkim’in sahih demesine katılmıştır, aynı şekilde el-Munzirî’de doğrulamıştır. 

O halde; benim sunduğum hadisin lafzıyla, senedi hasen olan hadisin lafzı farklıdır, ben bu lafzın uydurma olduğunu naklettim, bazı muhaddisler de zayıf olduğunu kabul etmiştir. O halde; itiraz eden kardeşlerimle manada ittifak ederken hadislerin lafzında ihtilaf ettik. Çok ince bir farklı anlama yaşadık. Allah en doğrusunu bilir.

 

 

Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3852
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3686
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4890
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3981
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3199
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3778
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3543
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3812
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3157
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 5019
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2552
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2990
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2724
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 3024
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2450
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2530
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 4016
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 7075
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4677
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3810
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 24338
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 6185
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3839
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 12553
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2361
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3744
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 11085
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4720
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8796
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 4077
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2854
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 7056
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2999
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4550
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3444
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 4250
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6930
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2587
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 9182
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7564
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7304
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 12089
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2354
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2574
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 3014
Eklenme : 29/11/2013 21:04 Tıklanma : 9076
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet