Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 190
Dün : 1084
Bu Ay : 15081
Geçen Ay : 24883
Toplam : 2920385
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Cevap :

 

 

 

 

“Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.” (En’am-38) "Ayrıca bu Kitab’ı da sana, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” (Nahl-89) ayetlerini delil gösterip “Sünnete gerek yok, Kuran yeter” deniliyor? Bu konuda ne dersiniz?

 

 

 
        Hamd, Allah’a salât ve selâm Rasülüne ve ashabının üzerine olsun. Murat a.s.; “Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.” (En’am-38) ayeti indiğinde, Medine’de inen bakara, tövbe, nisa gibi tüm ibadetleri belirleyen sureler nenüz inmemiş hatta namazın detayı bile açıklanmamıştı -bu hususta ancak Medine’de belli olmuştu- daha sonra sünnet bunları beyan ederek kapıyı kapatmıştı.
     Peki o zaman sorumuz şudur, Allah nasıl oluyor da, bu sureler inmeden, diğer hükümler bildirilmeden, ibadetler tayin edilmeden, sünnet bunların tafsilatını açıklamadan "“Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.” (En’am-38) " buyuruyor. Bu ayeti o zaman nasıl anlarız?
      Mealci sapık kimselerin dediği gibi, "Sünnete gerek yoktur, Kuran kafidir" sapık küfür anlayışına bu ayet delil olur mu? Filhakika, bu ayet sünneti inkâr etmek için delil olamaz. Üstelik, Sünnet inen ayetleri tafsili olarak beyan etmiştir. Sünnetsiz Kuran anlayışı, Bulutsuz yağmur beklemek gibidir. 
      Ayrıca bu ayet indiğinde zekât, alış veriş fıkhı ve benzeri fıkhi emirler ve hükümler henüz inmemiş müslümanlar bu konuda habersizdi. O halde nasıl olur da, Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık denildi? O halde bu sorunun cevabı şöyle olmalıdır: “Ayette yer alan; Kitap’tan maksad, levhi mahfuzdur. Biz kitap da her şeyi beyan ettik, eksik bırakmadık, ne varsa hepsini onda yazdık, size bildirdik denilirken levhi Mahfuz’da bunları yaptık” denilmektedir. Bu ilmi bilgi tefsirlerde kayıtlıdır. Münafıklar bilerek ya da bilmeyerek ayeti çarpıtarak dine zarar veriyor, sünneti müminlerin kalbinden söküp atmaya çalışıyor.
    “Ayrıca bu Kitab’ı da sana, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” (Nahl-89) ayeti Nahl suresindedir. Nahl süresinin Mekki ayetlerindendir. O dönemde dikkatli okuyalım henüz medeni ayetler inmemiş ve ibadetlerin büyük bir kısmı henüz bildirilmemişti. Peki bu durumda bu ayete bakarak, Kuran’ın her şeyi eksiksiz beyan ettiğini, bildirdiğini söylemek mümkün müdür? İlmi midir? Neden peygamber ve sahabeler, o an inen ayetlere bakarak, bu ayeti okuyarak, Kuran her şeyi beyan etti, Sünnete ne gerek var demedi ve ayetlerle yetinmedi?
      Ayrıca “Ayrıca bu Kitab’ı da sana, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” (Nahl-89) ayette yer alan “her şey” tabirinden ne anlayacağız? Bu soru çok önemlidir. Usul belirleyen bir sorudur. Sapık akide ehlinin ve saptırıcı taifenin göz ardı ettiği veya bilerek terk ettiği bir sorudur. “Her şey’den; maksad tüm şey değildir bundan maksad, umum ifade edip husus bildirmektir, tıpkı şu ayette geldiği gibi dikkatli okuyalım, Allah şöyle buyurur: “O (rüzgâr), Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder.” (Ahkaf-25) Ayet, Ad ve Semud kavminin üzerine gönderilen rüzgarın her şeyi darmadağın ettiğini haber verir. "Bu kavimlerin ele başı, diyarları, elde ettikleri yerle bir oldu" denilir.  Peki yeryüzün hepsi mi yerle bir oldu sadece Ad ve Semud kavmi mi? Elbette ki "Ad ve Semud helak oldu Yeryüzü olmadı" denilir.
    O halde ayet umum/genel ifade ile haber verirken hususu/özeli(Ad ve Semud kavmini) amaç edinmiştir. Bu ayetten sonra Nahl-89 ayetine dönelim. Bu ayette yer alan her şey’den maksadın ne olduğunu daha iyi anladık mı? Yani maksadın, tüm ibadetleri, hükümleri, bilinmesi gerekenleri değil bir kısmını bildirdik zamanlada Medine’de ayetler indirerek, elçinin diliyle açıklayarak dini tamamlayacağız denilmektedir. Malum; Hicretin 9. Ve 10. Yılında ibadetler ve hükümlerle alakalı ayetler indi.
      Ayrıca “Sünnet inkarcıları” şu sorulara cevap versin. Ali İmran suresi Medine’de indi, birçok ibadetler, Medine’de farz kılındı. Bu durumda her şey açıklanmış mı oluyor? Henüz Haccın, orucun farzı ve tafsilatı beyan edilmeden, Kuran nasıl her şeyi açıklamış oluyor?
      Bu durumda önceki yıllarda inen   “Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.” (En’am-38) ayeti nasıl oluyor da her şeyi eksik bırakmadık” buyuruyor? Biz bunun cevabını vermiş, kitapdan maksadın Kuran değil Levhi mahfuz olduğunu söylemiştik.
       Rabbim, sünneti inkar etmek için çaba gösteren münafık kafirlerin tuzağını başlarına geçirsin, peygambere itaat etmeyi ve sahih sünnetine sarılmayı sevdirsin.  
Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3797
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3658
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4832
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3952
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3174
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3736
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3478
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3787
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3137
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 9033
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 4920
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2532
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2974
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2706
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 2999
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2436
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2520
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 3986
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4652
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3790
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 24154
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 6142
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3824
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 12441
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2345
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3718
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 11045
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4692
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8741
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 4043
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2834
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 7016
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2982
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4513
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3430
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 4180
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6865
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2572
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 9124
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7513
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7241
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 11968
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2343
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2562
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 2990
Eklenme : 22/06/2013 11:57 Tıklanma : 6987
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet