Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 476
Dün : 821
Bu Ay : 4812
Geçen Ay : 3722
Toplam : 2875709
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Cevap :

 

    
  Selamun aleykum hocam allahın iniyle bi soru sorucaktım ben bi hata yaptım allah yolunda cihad etmek istiyorum ve bunu ailemle paylaştım ve ailen bilmediği için hoş karşılamadılar ve bunu nurcu bi hocaya söylediler ve bana o hoca dedi muhammet a.s cihaddan geldikten sonra küçük cihad bitti haydi büyük cihada nefisle cihad gibisinden rivayet etti sizden allah rızası için bu söylentinin aslı kanıtlımı yani böyle bi hadis vs. varmı selamun aleykum.(Bülent Şeker)
Bülent, cevap aşağıda verilmiştir.
أخبرناعليبنأحمدبنعبدان،أنبأناأحمدبنعبيد،حدثناتمتام،حدثناعيسىبنإبراهيم،حدثنايحيىبنيعلى،عنليث،عنعطاء،عنجابررضياللهعنهقال : قدمعلىرسولاللهصلىاللهعليهوسلمقومغزاة،فقالصلىاللهعليهوسلم " قدمتمخيرمقدممنالجهادالأصغرإلىالجهادالأكبر . قالوا : وماالجهادالأكبر؟قال : مجاهدةالعبدهواه " . هذاإسنادضعيف
      Ali b. Ahmed b. Abdân⩥ Ahmed b. Abîd⩥ Temtâm⩥ İsa b. İbrahim⩥ Yahya b. Yalâ⩥ Leys⩥ Atâ⩥ Cabir radiyallahu anhu’dan rivayet olunur ki; ⩥ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir savaştan dönüşte ashabına: “Küçük cihaddan, büyük cihada döndük” dedi. Ashab-ı Kiram radiyallahu anhum “büyük cihad nedir?” diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem : “Kişinin heva ve hevesine karşı gerçekleştirdiği cihaddır/mücadelesidir” buyurdu. (Bu hadisin isnadı zayıftır)
       Birçok müslüman ve cemaatlerin, dillerinde sahih bir hadis olarak zikredilen ve delil olarak kabul gören yukarda Arapçası ve tercümesi verilen hadisin tahricini yapalım. Hadis olarak kabul edilen bu söz, peygamberin söylemediği, onun adına uydurulan “uyduruk bir hadistir”
     Bu uydurma söz; en büyük cihadın, kalple ve hevayla olduğunu ifade eder. Oysa bir çok ayet ve hadisde, en büyük ibadetin, Allah yolunda düşmanla göğüs göğüse vuruşmakla gerçekleştiği ifade edilir. Tövbe ve Enfal sürelerini okursanız buna şahit olursunuz.
      Gelin sorulan soru çerçevesinde bu hadisin sıhhati hakkında muhaddislerin ve âlimlerin görüşlerini zikredelim. Muhaddislerin görüşleri şöyledir. İmam Beyhaki: “Bu hadisin isnadı zayıftır”. İmam İbn Teymiyye : “Aslı yoktur” (Mecmû fetâvâ 11/197) Irakî : “Zayıftır” (İhya Tahricinde) İbn Hacer el-Askalânî : Bu söz İbrahim b. Ebi Able’ye ait bir söz olup insanların dilinde meşhur bir sözdür.(Keşful Hafâ Aclûnî) İmam el-Elbânî : “Münker zayıf” (Silsiletu’d Daifa 2460) el-Feteni: "Zayıf" İmam Suyûtî : “Merfu olduğunu bilmiyorum” Zeylaî : “Garib cidden” (keşşâf’ın tahricinde) Molla Aliyu’l Kârî : “Aslı yoktur, uydurmadır” (el-Esrâru’l Merfûa) İbn Useymin: “Çok zayıf veya uydurma” (Mecmû fetâvâ) Şeyh Salih el-Muneccid: “Aslı yoktur/Uydurma”   O halde; bu hadis uydurmadır aslı yoktur, dinde delil hükmünde değildir. Bu durumda, "Tarikat ehlinin bu hadisi delil alarak, nefisle cihad etmek, düşmanla göğüs göğüse cihad etmekten daha hayırlıdır" sözünün kabul edilir bir delile/dayanağa/hüccete dayanmadığı açıkça görülür.  Rabbim; delille iman ve amel etmeyi sevdirsin.
 
Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3719
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3592
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4765
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3890
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3120
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3677
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3399
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3731
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3090
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 8941
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 4797
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2475
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2933
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2650
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 2948
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2393
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2485
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 3920
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 6847
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3747
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 23863
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 6061
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3768
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 12327
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2305
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3651
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 10962
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4622
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8625
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 3969
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2791
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 6941
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2930
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4457
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3369
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 4092
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6747
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2526
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 9030
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7417
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7121
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 11820
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2299
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2530
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 2945
Eklenme : 27/05/2013 20:55 Tıklanma : 4576
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet