Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 91
Dün : 1520
Bu Ay : 25101
Geçen Ay : 35734
Toplam : 2827334
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Cevap :

 

    
  Selamun aleykum hocam allahın iniyle bi soru sorucaktım ben bi hata yaptım allah yolunda cihad etmek istiyorum ve bunu ailemle paylaştım ve ailen bilmediği için hoş karşılamadılar ve bunu nurcu bi hocaya söylediler ve bana o hoca dedi muhammet a.s cihaddan geldikten sonra küçük cihad bitti haydi büyük cihada nefisle cihad gibisinden rivayet etti sizden allah rızası için bu söylentinin aslı kanıtlımı yani böyle bi hadis vs. varmı selamun aleykum.(Bülent Şeker)
Bülent, cevap aşağıda verilmiştir.
أخبرناعليبنأحمدبنعبدان،أنبأناأحمدبنعبيد،حدثناتمتام،حدثناعيسىبنإبراهيم،حدثنايحيىبنيعلى،عنليث،عنعطاء،عنجابررضياللهعنهقال : قدمعلىرسولاللهصلىاللهعليهوسلمقومغزاة،فقالصلىاللهعليهوسلم " قدمتمخيرمقدممنالجهادالأصغرإلىالجهادالأكبر . قالوا : وماالجهادالأكبر؟قال : مجاهدةالعبدهواه " . هذاإسنادضعيف
      Ali b. Ahmed b. Abdân⩥ Ahmed b. Abîd⩥ Temtâm⩥ İsa b. İbrahim⩥ Yahya b. Yalâ⩥ Leys⩥ Atâ⩥ Cabir radiyallahu anhu’dan rivayet olunur ki; ⩥ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir savaştan dönüşte ashabına: “Küçük cihaddan, büyük cihada döndük” dedi. Ashab-ı Kiram radiyallahu anhum “büyük cihad nedir?” diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem : “Kişinin heva ve hevesine karşı gerçekleştirdiği cihaddır/mücadelesidir” buyurdu. (Bu hadisin isnadı zayıftır)
       Birçok müslüman ve cemaatlerin, dillerinde sahih bir hadis olarak zikredilen ve delil olarak kabul gören yukarda Arapçası ve tercümesi verilen hadisin tahricini yapalım. Hadis olarak kabul edilen bu söz, peygamberin söylemediği, onun adına uydurulan “uyduruk bir hadistir”
     Bu uydurma söz; en büyük cihadın, kalple ve hevayla olduğunu ifade eder. Oysa bir çok ayet ve hadisde, en büyük ibadetin, Allah yolunda düşmanla göğüs göğüse vuruşmakla gerçekleştiği ifade edilir. Tövbe ve Enfal sürelerini okursanız buna şahit olursunuz.
      Gelin sorulan soru çerçevesinde bu hadisin sıhhati hakkında muhaddislerin ve âlimlerin görüşlerini zikredelim. Muhaddislerin görüşleri şöyledir. İmam Beyhaki: “Bu hadisin isnadı zayıftır”. İmam İbn Teymiyye : “Aslı yoktur” (Mecmû fetâvâ 11/197) Irakî : “Zayıftır” (İhya Tahricinde) İbn Hacer el-Askalânî : Bu söz İbrahim b. Ebi Able’ye ait bir söz olup insanların dilinde meşhur bir sözdür.(Keşful Hafâ Aclûnî) İmam el-Elbânî : “Münker zayıf” (Silsiletu’d Daifa 2460) el-Feteni: "Zayıf" İmam Suyûtî : “Merfu olduğunu bilmiyorum” Zeylaî : “Garib cidden” (keşşâf’ın tahricinde) Molla Aliyu’l Kârî : “Aslı yoktur, uydurmadır” (el-Esrâru’l Merfûa) İbn Useymin: “Çok zayıf veya uydurma” (Mecmû fetâvâ) Şeyh Salih el-Muneccid: “Aslı yoktur/Uydurma”   O halde; bu hadis uydurmadır aslı yoktur, dinde delil hükmünde değildir. Bu durumda, "Tarikat ehlinin bu hadisi delil alarak, nefisle cihad etmek, düşmanla göğüs göğüse cihad etmekten daha hayırlıdır" sözünün kabul edilir bir delile/dayanağa/hüccete dayanmadığı açıkça görülür.  Rabbim; delille iman ve amel etmeyi sevdirsin.
 
Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3537
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3519
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4687
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3823
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3055
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3613
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3279
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3645
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3030
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 8837
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 4693
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2410
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2884
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2598
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 2887
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2339
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2438
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 3851
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 6759
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3682
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 23468
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 5978
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3706
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 11842
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2253
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3605
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 10881
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4545
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8467
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 3906
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2743
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 6855
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2868
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4403
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3317
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 3984
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6628
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2489
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 8936
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7323
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7021
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 11655
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2251
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2498
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 2891
Eklenme : 27/05/2013 20:55 Tıklanma : 4508
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet