Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 1024
Dün : 522
Bu Ay : 18658
Geçen Ay : 9524
Toplam : 2899079
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Cevap :

 

 
“İçinde köpek ve resim olan eve melekler girmez” (Buhari-Muslim) hadisi hakkında araştırma
 
 
        Hamd; Allah’a salât ve selâm Rasülüne, dinin seçkin nakilcileri ve muhafızları olan ashabına olsun.  Hadis inkârcıları ve akılcılar; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in “İçinde köpek ve resim olan eve melekler girmez” (Buhari-Muslim) sahih hadisinin etrafında büyük velveleler kopararak, ilimden yoksun gençleri sünnetten, hadisten, muhaddisten, peygamberin sözüne güvenirlikten “soğutma girişimde” bulunmaktadır.
       Bu topluluk; sahih hadisin taşıdığı “temel 5 kriteri” bilmeden  -veya bile inkar ederek – red etmekte, din adına sapıkça bir yol haritası çizerek, selefin alimlerini hiçe saymakta, “aklı ilahlaştırarak”, batıl arzularına sınırsız bir güven duyarak hareket etmektedir.
      Örneğin bu bağlamda sitesini yakından takip ettiğim, iftira üzerine iftira atan, İmam Buhari’ye ve İmam Müslim’e müşrik, İmam Ahmed’e zalim ve hadis uydurukçusu, Ebu Hureyre- radiyallahu anhu’ya- yalancı ve sapık, diyen “Edip Yüksel” öne çıkmaktadır. Onu izleyen medyatik bazı akademik çevreler de bu tezi savunmakta, ümmetin asırlardır kırılamayan sahih çizgisini kırmaya çalışmaktadır.
    Peki, niçin melekler içinde köpek ve resim olan eve girmez? Öncelikle bu soruya cevap arayalım. Hadisimiz, ümmet tarafından kabul görülen en sağlam iki kaynakta yer almaktadır. Buhari(3226) Müslim(2106) numaralarıyla rivayet eder.
      İslam dini ve nebevi nasihat, sürekli insanın hayrına, maslahatına uygun tavsiyede bulunmuş, dünya ve ahiret saadetini istemiştir. Kuranın ve Sünnetin öngördüğü emir, kulların mutluluğu içindir. Allah, asla kullarına kötülük istemez, onlara zarar veren bir şeyi emretmez, sürekli haramdan, kötülükten, necasetten, şirkten, sakındırır.
      Hadiste geçen köpek hakkında âlimler şunu nakleder, burada adı geçen köpek izin verilmeyen köpeklerdir. Peki, izin verilen köpekler hangisidir? Onlar güvenlik ve av amaçlı beslenen köpeklerin dışında kalanlardır. Köpekleri süs amaçlı evde beslemek bu hadise dâhildir.  
      Bazı âlimler göre; Köpeğin bizzat kendisi/ayni necistir, delilde geldiği için bu nedenle şeytan hükmündedir, bazı âlimlere göre ise köpek salyasında necaset barındırdığı için necistir, onun değdiği yeri temizlemek gerekir. Aişe -radiyallahu anhe- annemizin rivayet ettiği Müslim’de gelen sahih hadiste “Peygamber köpeğin (bulunduğu) mekana su serpmeyi emretti” buyurulur.
       Köpek, necaset taşıdığı için nebevi nasihat ihtiyatlı olmayı emreder, insan ev içinde hem şerî hem akli açıdan köpekten sakınmalıdır, çünkü necaset taşıdığından namaza manidir, ayrıca sağlığı tehdit etmektedir.
      Resim’e gelince; Bu resimler, ruh taşıyan suretlerdir. Allah’tan başka tapılan varlıkları ifade eden resimlerdir. Şeytanın şirke daveti resimle olmuştur.  Bu sebeple melekler şeytanın var olduğu, harama kapı açan eve girmez. Bu hadis ışığında elle yapılan resim çizmek/suret yapmak haramdır, böyle haram mekanlara rahmet meleği girmez.
      Ayrıca; Melekler, şeytanın ve necasetin olduğu yere girmez. İbn Esir der ki; “Burada ki melekler hafaza, ve ölüm meleği değil, gezici rahmet, istiğfar eden meleklerdir.” (İbn Esir-Nihaye 4/789) İmam Suyûtî der ki; “Burada ki melekler rahmet ve bereketle inen meleklerdir, hafaza melekleri değildir.” (Şerhu’n Nesâi 1/141)
      Hadis; meleklerin köpek ve resim olan eve girmediğini sahih rivayetle söylüyor iman ediyoruz. Peki, gireceğini iddia edenler neye göre söylüyor, onlar melekleri girmiş olarak gördüler mi?Biz bu inancımızı sahih hadise dayandırdık ve melekler girmez dedik, çünkü peygamber böyle buyuruyor, peki onlar kime dayandırıyor?
     Peygamberin sözünden daha doğru sözlü kim vardır? Acaba varsa o kimdir? Kuranda nerede melekler resim ve köpek olan eve girer diye bir ayet vardır? Kuran bu konuda gireceklerine dair bir ayet zikrediyor mu?
      Biz Kuran’da bulunmayan bu soruların cevabını sahih hadiste bulduğumuz için doğruladık. Bizim bu yolumuz daha ilmi ve sağlıklı değil mi? Hiçbir şerî delili olmayan, aklına güvenen, bencil aklıyla tek kendini doğru gören bu inkârcı zihniyet, daha mı ilmi düşünüyor? Akılcılık; delili inkar etmeyi nasıl emreder? Akıl; delile teslim olmalı değil mi? Delile teslim olmayan, nassı çöpe atan, rivayeti manipüle eden, hadis ravisini-ashabı- yalancılıkla suçlayan, alimi cahil gören akılcılık, nasıl bir akılcılıktır? daha doğrusu aklı kullanmak iftiraya başvurmak, hakka muhalefet etmek midir?  
      Biz bu hakikati savunmakla selefimizin nasihat ettiği yolu izledik, o yolda gittik, kurtuluşun öncekilere/selefe uymakla olduğunu bildiğimiz için, dinde delile dayandık, bidatten uzak kaldık. Hevamızı ve akli basitliğimizi ileri sürmeden sahih beyyine ışığında selef âlimlerine sarıldık. Bu doğru yol olmuyor mu? Şeri ve akli yol bu değil mi?
       Peki bu bidat çıkartan kesimler hangi şerî delille, melekler köpek ve resim olan eve girer diyebilir? Bu anlayışları basitlik, ucuz bir inkâr yolu değil midir? Neden senedindeki güvenilir râvilere iftira atarak dini nakleden Salihlere iftira atılmaktadır? Bu ahlaksız tutumu hangi akıl veya akılcılık anlayışı doğrular?
      Eğer, akılcılık güvenilir râviyi, sahih hadisi, tahricini yapan muhaddisi reddetmekse- ki şu an yapılan başka bir şey değildir- batıldır, sapıklıktır hatta yerine göre de küfürdür.   
      Diğer bir husus bu hadisi inkâr eden akılcılar, kurancılar bilsinler ki, hadiste bahsi geçen melekler, rahmet, dua, istiğfar eden meleklerdir. Hafaza meleklere her yere girerler. Ölüm meleği doğrudur her yere girer. Ancak rahmet melekleri köpek ve resim olan eve girmez. Eğer sözümün doğruluğuna inanmıyorsan değilse neden onlar değildir? Neden rahmet meleği olmadığını söyler misin?
     İmam Nevevi ve birçok ilim ehli bu hadisin şerhinde bu meleklerin rahmet melekleri olduğunu nakleder. Acaba inkarcılar kendileri gibi inanan muteber bir âlim getirebilirler mi? Bu âlimlerin kimler olduğunu ve eserlerini akideleriyle birlikte yazarlar mı?
       Ey kardeşlerim! Dini anlamada veya dini bir konunun doğruluğunu öğrenmede, temel kriterimiz şu üç kaynaktır. Kuran, Sünnet, Selefin âlimleridir. Bu üç kriter doğruya ulaşmada en sağlam metottur. Çağımızın yeni bidatçilerine karşı uyanık olunuz. Onlar; aklı her şeyin üstünde görmekte ve aklı ilahlaştırmaktadır. Biz aklı kullanmayalım terk edelim demiyoruz aksine nassı anlamada akla ihtiyacımız vardır ancak bu ihtiyaç nassı çizdiği husus dâhilinde olmalıdır.
     Aklı; nasla güreştirmek, yarıştırmak sapıklıktır. Bazıları bunu yaparak her geçen gün sapıklık bataklığına çökmektedir. Kurtuluş son gelenleri işitmekle değil ilk gelenleri/selefi takip etmekle olacaktır. Salat ve selam Son Rasüle olsun.
 
Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3757
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3625
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4797
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3918
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3144
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3701
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3443
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3763
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3113
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 8989
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 4847
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2509
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2951
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2675
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 2974
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2414
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2503
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 3955
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 6916
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4602
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 23994
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 6105
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3793
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 12382
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2323
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3681
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 11011
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4661
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8684
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 4001
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2814
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 6976
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2951
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4486
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3397
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 4136
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6817
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2546
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 9080
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7464
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7175
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 11896
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2320
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2546
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 2966
Eklenme : 09/05/2013 19:22 Tıklanma : 3768
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet