Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 1017
Dün : 522
Bu Ay : 18651
Geçen Ay : 9524
Toplam : 2899072
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Cevap :

 

 

      Hamd; Allah’a salât ve selâm Rasülüne, ashabına olsun. Eğer bir hadis, muhaddislerin tespit ettiği hadisin kabulünü öngören salim terimler çerçevesinde, isnadı muttasıl, zabtı makbul, ravisi adil,  illetten uzak, şaz değilse bu durumda sahih hadisin gerekli “sıhhat şartlarını” taşımıştır, böylece amel etmeyi vacip kılan gerekli şartları bulundurmuştur. Şüphesiz ki böyle bir sahih hadisi kabullenmek ve onunla amel etmek vaciptir.  Bu hadis ister Buhari-Müslim gibi en sahih kaynaklarımızda olsun ister diğer hadis kaynaklarımızda olsun fark etmez.
       Bu şartları taşıyan sahih hadisi inkâr etmek, akılla reddetmek, tekebbürlüktür. Peygamberi yalanlamak ve inkâr etmektir. Eğer bu kimse hadisin sahih olduğuna işittiği halde, elinde hiçbir beyyine, delil, muhaddis kavli, hadis tedkiki olmadan inkâr etse, ümmetin âlimlerinin asırlardır kabul ettiği bir icmayı, haberi inkâr etmiştir. Bu kimse hakkında bazı âlimler kafir hükmünü vermiştir.
    İmam Ishâk Rehavey der ki: {“Peygamberden sıhhatini kabul ettiği sonrada delilsiz olarak inkâr ettiği bir hadis ulaşmış kimse kâfirdir.” }
   Suyûtî “Miftahu’l Cenneti fî İhticâci Bi Sünneti” adlı kitabında der ki: “ Allah’ın rahmeti üzerinize olsun biliniz ki; Peygamberin, sözlü veya fiili bir hadisini bilinen şartları çerçevesinde inkar eden kimse kafirdir, İslam dairesinden çıkmıştır, Yahudi ve hiristiyanla beraber haşr olunur yahut dilediği kafir fırkayla hasrolunur.”   
    Allâme ibn Vezir meşhur eseri “el-Avâsım ve’l Kavâsım 2/274” kitabında şöyle demektedir: “Peygamberin bilinen bir hadisinin inkârı açık küfürdür.”
     Bu hükümler; tespit edilmiş sahih hadisi inkâr eden kimse için geçerli hükümdür. Sahih hadis olduğu tespit edilmemiş bir hadisi inkâr edeni kafir görmek mümkün değildir. Ayrıca âlimden âlime fark eden bir hadisin sıhhati ilim ehli oldukları için küfrü gerekli kılmaz. Bu durumda onlar için sahih hadisi inkâr ediyor muamelesi yapılmaz. Ancak, sahih bir hadisi,  hiçbir muteber ilim ehline dayanmadan, akli yorumla veya müsteşriklerin yalancı iftiraları çerçevesinde inkâr eden kimse kafir hükmündedir. Çünkü onları batıl yolda doğrulamıştır.
Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3757
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3625
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4797
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3918
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3144
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3701
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3442
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3763
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3113
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 8989
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 4847
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2509
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2951
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2675
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 2974
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2414
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2503
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 3955
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 6916
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4602
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3768
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 23994
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3793
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 12382
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2322
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3681
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 11011
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4660
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8684
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 4001
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2814
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 6976
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2951
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4486
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3397
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 4136
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6817
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2546
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 9079
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7464
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7175
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 11896
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2320
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2546
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 2966
Eklenme : 08/05/2013 12:03 Tıklanma : 6104
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet