Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 1934
Dün : 1245
Bu Ay : 19912
Geçen Ay : 35734
Toplam : 2822145
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Cevap :

 

 

      Hamd; Allah’a salât ve selâm Rasülüne, ashabına olsun. Eğer bir hadis, muhaddislerin tespit ettiği hadisin kabulünü öngören salim terimler çerçevesinde, isnadı muttasıl, zabtı makbul, ravisi adil,  illetten uzak, şaz değilse bu durumda sahih hadisin gerekli “sıhhat şartlarını” taşımıştır, böylece amel etmeyi vacip kılan gerekli şartları bulundurmuştur. Şüphesiz ki böyle bir sahih hadisi kabullenmek ve onunla amel etmek vaciptir.  Bu hadis ister Buhari-Müslim gibi en sahih kaynaklarımızda olsun ister diğer hadis kaynaklarımızda olsun fark etmez.
       Bu şartları taşıyan sahih hadisi inkâr etmek, akılla reddetmek, tekebbürlüktür. Peygamberi yalanlamak ve inkâr etmektir. Eğer bu kimse hadisin sahih olduğuna işittiği halde, elinde hiçbir beyyine, delil, muhaddis kavli, hadis tedkiki olmadan inkâr etse, ümmetin âlimlerinin asırlardır kabul ettiği bir icmayı, haberi inkâr etmiştir. Bu kimse hakkında bazı âlimler kafir hükmünü vermiştir.
    İmam Ishâk Rehavey der ki: {“Peygamberden sıhhatini kabul ettiği sonrada delilsiz olarak inkâr ettiği bir hadis ulaşmış kimse kâfirdir.” }
   Suyûtî “Miftahu’l Cenneti fî İhticâci Bi Sünneti” adlı kitabında der ki: “ Allah’ın rahmeti üzerinize olsun biliniz ki; Peygamberin, sözlü veya fiili bir hadisini bilinen şartları çerçevesinde inkar eden kimse kafirdir, İslam dairesinden çıkmıştır, Yahudi ve hiristiyanla beraber haşr olunur yahut dilediği kafir fırkayla hasrolunur.”   
    Allâme ibn Vezir meşhur eseri “el-Avâsım ve’l Kavâsım 2/274” kitabında şöyle demektedir: “Peygamberin bilinen bir hadisinin inkârı açık küfürdür.”
     Bu hükümler; tespit edilmiş sahih hadisi inkâr eden kimse için geçerli hükümdür. Sahih hadis olduğu tespit edilmemiş bir hadisi inkâr edeni kafir görmek mümkün değildir. Ayrıca âlimden âlime fark eden bir hadisin sıhhati ilim ehli oldukları için küfrü gerekli kılmaz. Bu durumda onlar için sahih hadisi inkâr ediyor muamelesi yapılmaz. Ancak, sahih bir hadisi,  hiçbir muteber ilim ehline dayanmadan, akli yorumla veya müsteşriklerin yalancı iftiraları çerçevesinde inkâr eden kimse kafir hükmündedir. Çünkü onları batıl yolda doğrulamıştır.
Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3531
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3514
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4677
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3820
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3044
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3608
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3266
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3634
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3024
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 8831
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 4680
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2406
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2878
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2593
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 2880
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2331
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2433
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 3836
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 6747
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4500
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3673
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 23418
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3696
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 11831
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2246
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3602
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 10869
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4539
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8458
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 3898
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2740
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 6848
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2861
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4396
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3311
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 3977
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6619
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2482
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 8924
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7307
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7011
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 11638
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2244
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2494
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 2885
Eklenme : 08/05/2013 12:03 Tıklanma : 5965
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet