Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 118
Dün : 825
Bu Ay : 11191
Geçen Ay : 23271
Toplam : 2939766
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Cevap :

 

 

      Hamd; Allah’a salât ve selâm Rasülüne, ashabına olsun. Eğer bir hadis, muhaddislerin tespit ettiği hadisin kabulünü öngören salim terimler çerçevesinde, isnadı muttasıl, zabtı makbul, ravisi adil,  illetten uzak, şaz değilse bu durumda sahih hadisin gerekli “sıhhat şartlarını” taşımıştır, böylece amel etmeyi vacip kılan gerekli şartları bulundurmuştur. Şüphesiz ki böyle bir sahih hadisi kabullenmek ve onunla amel etmek vaciptir.  Bu hadis ister Buhari-Müslim gibi en sahih kaynaklarımızda olsun ister diğer hadis kaynaklarımızda olsun fark etmez.
       Bu şartları taşıyan sahih hadisi inkâr etmek, akılla reddetmek, tekebbürlüktür. Peygamberi yalanlamak ve inkâr etmektir. Eğer bu kimse hadisin sahih olduğuna işittiği halde, elinde hiçbir beyyine, delil, muhaddis kavli, hadis tedkiki olmadan inkâr etse, ümmetin âlimlerinin asırlardır kabul ettiği bir icmayı, haberi inkâr etmiştir. Bu kimse hakkında bazı âlimler kafir hükmünü vermiştir.
    İmam Ishâk Rehavey der ki: {“Peygamberden sıhhatini kabul ettiği sonrada delilsiz olarak inkâr ettiği bir hadis ulaşmış kimse kâfirdir.” }
   Suyûtî “Miftahu’l Cenneti fî İhticâci Bi Sünneti” adlı kitabında der ki: “ Allah’ın rahmeti üzerinize olsun biliniz ki; Peygamberin, sözlü veya fiili bir hadisini bilinen şartları çerçevesinde inkar eden kimse kafirdir, İslam dairesinden çıkmıştır, Yahudi ve hiristiyanla beraber haşr olunur yahut dilediği kafir fırkayla hasrolunur.”   
    Allâme ibn Vezir meşhur eseri “el-Avâsım ve’l Kavâsım 2/274” kitabında şöyle demektedir: “Peygamberin bilinen bir hadisinin inkârı açık küfürdür.”
     Bu hükümler; tespit edilmiş sahih hadisi inkâr eden kimse için geçerli hükümdür. Sahih hadis olduğu tespit edilmemiş bir hadisi inkâr edeni kafir görmek mümkün değildir. Ayrıca âlimden âlime fark eden bir hadisin sıhhati ilim ehli oldukları için küfrü gerekli kılmaz. Bu durumda onlar için sahih hadisi inkâr ediyor muamelesi yapılmaz. Ancak, sahih bir hadisi,  hiçbir muteber ilim ehline dayanmadan, akli yorumla veya müsteşriklerin yalancı iftiraları çerçevesinde inkâr eden kimse kafir hükmündedir. Çünkü onları batıl yolda doğrulamıştır.
Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3852
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3686
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4890
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3981
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3199
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3779
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3543
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3812
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3157
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 9077
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 5019
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2553
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2991
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2725
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 3025
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2450
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2530
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 4016
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 7075
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4677
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3810
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 24338
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3840
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 12553
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2362
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3744
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 11085
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4720
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8796
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 4077
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2854
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 7056
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 3000
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4550
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3445
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 4250
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6930
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2587
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 9183
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7564
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7304
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 12089
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2354
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2575
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 3014
Eklenme : 08/05/2013 12:03 Tıklanma : 6185
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet