Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 475
Dün : 821
Bu Ay : 4811
Geçen Ay : 3722
Toplam : 2875708
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Cevap :

 

 

Mustafa İslamoğlu’nun “Kuran’da salavat yoktur, üstelik Muhammed denilince ona sallallhau aleyhi ve sellem denilmez iddiasına/düşüncesine mübin cevap
         Hamd, Allah’a salât ve selam Resulüne ve seçkin ashabına olsun. Mustafa İsyanoğlu denen zat; ümmetin dini esaslarını akılla ve mantıkla yorumlayan ender sapıklardan ve kendini beğenmiş zatlardan biridir. İslamoğlu’nun babası bile yıllar önce oğlunun dinde sapık bir yola kaydığını Vakit gazetesi yazarı Ali Eren’e bir mektup yazarak duyurmuş O da köşesinde mektubu yayımlamıştır.
         Mustafa isyanoğlu’nun kırmadığı pot, etmediği hata, sapmadığı konu, isyan etmediği mesele hemen hemen kalmadı gibi. Bu adamın ortaya attığı tüm fikirler bir çalıntıdır. Sahip olduğu fikirleri, sapık Mısır’lı düşünürlerden ve akılcılardan çalarak, ülkemizde pazarlamaktadır. Bu açıdan bir fikir hırsızıdır.
        Mustafa İsyanoğlu bu konuşmasında çelişkilere düşüyor, sohbetin başında Kuran’da sallallahu aleyhi ve sellem yoktur diyor sonra da sonlara doğru ben her sohbetin başında salat getiriyorum diyor, salâtı da destek anlamında kullandığını ifade ediyor, bu durumda evet ben salavatı inkar etmiyorum ama sizin anladığınız anlamda kabul etmiyorum demiş oluyor söyler misiniz bu anlayışını hangi ayete ve hadise dayandırdı konuşma metni içinde? Öyle duygusal ve edebi sözlerle milletin başını sallatması ilmi söz söylediğini mi ispat ediyor?
        İsyanoğluna göre; "Salât, sallallahu aleyhi ve sellem demek değil, bir destektir, Yani Allah’ın peygambere desteğidir, böyle bir tanım hangi ayete ve hadise göredir? İhsan Eliaçık denen ileri derecede sapık ve zındık ise, salâtı -namaz anlamındakini kastediyorum- aynı bu şekilde manalandırarak "destek-yardım" olarak tanımlıyor. (Bkz: http://youtu.be/Y9uqaKu3MGQ ) Yani; 5 vakit namaz kılmayı emreden peygamberin salât ifadesini destek ve yardım olarak tanımladı. Böyle bir cehalet ve sapıklık görülmemiştir? Şimdi bu nasıl bir mana vermektir ? Allah’ın emrettiği salâtın anlamı destektir demekle, nassın tanımladığı mananın dışına çıkılmış olmadı mı? Onlar için önemli olan nass değil dil ve akıldır. 
         İsyanoğlu ve Eliaçık,  kişisel anlayışlarını ve tanımlarını kendilerine saklasın. Kuran’ı böyle yonta yonta ruhunu yok ettiler. İnsan sözüne değil vahye ihtiyacımız vardır? İsyanoğlu; Kuran’ı kendi mantığıyla tefsir etmesin, manalandırmasın. Bu ayeti hadisler ışığında/peygamberin kavliyle, ashabın müfessirlerinin gözüyle, ilk dönem muteber müfessirlerle tefsir etsin. Tabi hadise iman etmediği için bir şey demeyecektir. O halde bu konuşmada salât ve selam destek anlamında ifade ediliyor. Bu tefsir ise; akli ve kişisel tefsirdir. İlmi değildir zira hadislere muhalif bir açıklamadır. Neden işte size aşağıda cevaplar verilmiştir. 
Salâta geçmeden önce şu sözünü bir yargılayalım, 
İsyanoğlu en başta şöyle diyor: "ben protokolü sevmem, Rabbim beni biliyor ben yağcıları sevmem" Allah subhanehu ve tealaya "celle celahu" demeyi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e salatı yağcılık olarak görüyor ! Böyle bir cümle zındıklıktır. Allah nasıl rezil ediyor kendini bakınız. Bakınız Allah ne buyuruyor.

"..   Biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” Bakara:30وَنَحْنُنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

         Meleklerin ve cansız varlıkların, Allah’ı tesbih etmesi -celle celeluhu demesi- onu yüce ve eşsiz sözle övmesidir, yüceltmesidir, tüm övgü ona aittir, o zaman bu tesbih edenler yağcılık mı ediyorlar? Meleklerin ve cansız varlıkların hepsinin Allah’ı yücelttiğine dair ayetler okuyalım. "Göklerde ve Yerdekiler, Allah’ı tesbîh eder, mülk onun, hamd onun ve o her şey’e kadîrdir" Tegabun:1 Başka ayette:
"Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O’nun her şeye gücü yeter." Mulk:1 Başka ayette "Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." Hadid:1
      Meleklerin Allahı tesbihiyle bütün mahlukatın tesbihi, haşa o zaman Allaha yağcılıkmı oluyor !! Rahman suresi yağcılıktanmı bahsediyor!! Haşa ve kella Rabbimiz ayetlerinde kendine yağcılıkmı yapıyor !!
"Allah, onların söyledikleri şeylerden münezzehtir; son derece yücedir ve uludur." İsra:43 "..Şüphe yok ki arşın Rabbi Allah, onların söyledikleri şeylerden yücedir, münezzehtir." Enbiya:22 Lütfen düşünün karar verin. Ne kadar sapık olduğuna bakınız.
         Neyse gelelim onun yukarıda ifade ettiği batıl görüşüne cevap vermeye, aşağıda size inkâr etiği “Peygambere salât getirme hususu konusunda” ayet ve hadis delilleri verilmiştir.
      Allah ayetinde; “Ey İman edenler, Allah ve melekleri peygambere salat ve selam getirir sizde ona salat ve selam getirin” buyurur. (Ahzab-56) Allah’ın peygambere salâtı demek, melekler nezdinde övmesi demektir, meleklerin salatı ise dua etmeleridir. Bu anlamda ibn Abbas der ki; Peygambere Ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan salâtı nasıl anlamalıyız? diye soruldu. Peygamber şöyle buyurdu:   اللَّهُمَّ صَلّ عَلـى مُـحَمَّدٍ وَعَلـى آلِ مُـحَمَّدٍ، كمَا صَلَّـيْتَ عَلـى إبْرَاهِيـمَ وآلِ إبْراهِيـمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَـجِيدٌ، وَبـارِكْ عَلـى مُـحَمَّدٍ وَعَلـى آلِ مُـحَمَّدٍ، كمَا بـارَكْتَ عَلـى إبْراهِيـمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَـجِيدٌ "Yani;Salli ve Barik dualarıdır dedi. Bu dua içinde peygambere nasıl salât getireceğimiz yazılıdır. (Tabâri Tefsiri ilgili ayet)
        Ayet açıkça, Allah’dan bir emir hükmündedir, Allah, kullarına ona salât ve selam getirmeyi emrediyor. Peygamber de salâtın ne olduğunu bize sözüyle tanımlıyor. Bu yüzden ona salâtı çoğaltmak dindendir, şerî deliller ışığında nerelerde salât getirileceği de kaynaklarda bulunmaktadır. Allah, ayet incelenirse peygamberini melekleri yanında övüyor, yüceltiyor. Bu birinci delildir.
       Diğer delillerimiz ise; Peygamberin adı anılınca salât ve selam getirmenin vacip oluşuna dair hadislerdir, tabi İsyanoğlu denen bu zat, bu hadislere itibar etmiyor, inkar ediyor, aklını put haline getiriyor ve protokolü sevmiyorum diyerek kibir içinde konuşuyor.
      Peygamberimiz şöyle buyurur: “Kim adım anıldığında salavat getirmeyi unutursa cennet yolunda hata eder.“ (Elbani sahihu’l Câmî) Hadiste, adım anılınca salât getirmeyen kimse, cennete giden yolda hata eder denilmiştir, bu hata unutunca oluyor, peki bilerek olunca ne olur? Bilerek salâtı terk edince ne olur? Siz düşünün karar verin.
      Peygamberimiz şöyle buyurur: “Yanında adım anıldığında bana salât getirmeyenin burnu yere sürtülsün”  (Tirmizi Elbani isnadı ve ricali sahihtir) Peki bu hadis açık değil mi? Bu hadis peygamber anılınca salât getirmeyenin kibirli burnu yere sürtülsün demiyor mu? Peygamber böyle bir kimseyi tahkir etmiyor mu? Salât getirmemesini kınamıyor mu?
        Peygamberimiz şöyle buyurur: “Adım anıldığında salavat getirmeyen kimse cimridir"  (Tirmizi-Nesâi, Elbani sahihu’l Câmî)
       Peygamberimiz şöyle buyurur: “Herhangi bir kavim bir mecliste oturur Allah’ı zikretmeden ve Peygambere salât getirmeden önce kalkarsa Allah bu kavme dilerse azab eder dilerse rahmet eder. .“ (Elbani sahihu Ebu Davud)
       Kuran’da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem isminin ardından “sallallahu aleyhi ve sellem” gelmiyor demek, hangi ilmi edebin ve ahlakın gereğidir? Madem Kuran’da yoksa hadislerde vardır onlara bakın alın. Neden hadise müracaat etmeyerek aklınızı peygamberin sözünün önüne alıyorsunuz?
      Alimlerden kimse Mustafa İsyanoğlu gibi demiyor. Aksine peygamberin adı anılınca salât getirmenin ona sevginin, hürmetin, edebin, imanın, bağlılığın kendisidir diyerek salât ve selamı vacip görüyor. Vacibin bilerek terki ise günahı getirir. Bu sözümüzün yanlış olduğuna dair bir ayet, hadis, veya bir alim sözü getirebilir mi?
     Bugün nice saygın olmayan insanların adı anılınca hemen isminin başına sayın, değerli, muhterem denilirken, peygambere adı anılınca -üstelik kendisi emretmiş olduğu halde- salâtı bilerek terk etmek ve bunu ümmetin nesline doğru olarak kabul ettirmek hangi vicdanın işidir? Bu nasıl bir din anlayışıdır? Peygambere karşı büyüklenmek değil midir? Onun sözünü almamak Muhammedun Resullullah şehadetini zedelemez mi? Bu adam kendini ne zannediyor? Bu din hakkında tek mercî kendisi midir? Neden dinleyiciler onun her sözüne tek doğru gözüyle bakar? Neden araştırmazlar? Ben asırlardır korunarak gelen bu hadisleri terk ederek Mustafa İsyanoğlu denen zatı mı doğrulayacağım? O halde bu adamdan din öğrenmek hatadır, yanılgıdır, sapıklığa kapı açar. Allah, şerrinden ümmeti korusun.
Aşağıda ki linki tıklarsanız görüntülü cevabımızı da dinleyebilirsiniz.
 
Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3719
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3592
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4765
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3890
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3120
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3677
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3399
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3731
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3090
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 8941
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 4797
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2475
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2933
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2650
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 2948
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2393
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2485
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 3920
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 6847
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4576
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3747
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 23863
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 6061
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3768
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 12327
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2305
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3651
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4622
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8625
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 3969
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2791
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 6941
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2930
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4457
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3369
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 4092
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6747
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2526
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 9030
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7417
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7121
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 11820
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2299
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2530
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 2945
Eklenme : 10/04/2013 12:59 Tıklanma : 10961
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet