Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 93
Dün : 825
Bu Ay : 11166
Geçen Ay : 23271
Toplam : 2939741
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Cevap :

 

       Kur’anın tek kaynak olma fikri 18.asrın sonlarında önce Hindistan sonra da Mısır’da (şimdilerde Türkiye’de) olmuştur. Kendilerine "Ehli Kur’an" veya "Kur’aniyyün" adını veren bazı kimseler pek çok konularda farklı görüşlere sahip olsalar da ilk defa “Kur’an’la yetinmek ve sünnetin hiçbir şekilde dinde hüccet veya kaynak olmadığı fikrini” seslendirmeye başlamışlardır.
      Mustafa İsyanoğlu denen zat da onlardandır, O tam bir fitnecidir, ümmetin içine atılmış bir virüstür. Dili edebiyat yapan en tehlikeli ekran hokkabazıdır. Selef, sapık bidatçiden ve dili kıvrak insandan çok uyarmıştır.
       İsyanoğlu; "Milleti uyandırmak adı altında" ümmetin dinine zarar vermektedir. İsyanoğlu; ülkemizde Mealciler dünyada “Kurancılar” denilen zındık grubun düşüncesini geliştiriyor, temellendiriyor, yaymaya çalışıyor. Kabul gören usulleri ve delilleri inkar ederek avama aktarmaya çalışıyor.
       Yukarıdaki sohbetinin temel vurgusu "Dinde, delil sadece Kuran’dır" Bunu söylerken ağzından “Sünnetin/Hadisin delil olduğunu” işitemiyorsunuz. Sünneti, delil görmeyen bu zındık adam, sözlerinde " Kuran’ın delil oluşunu kabul ettirme mücadelesi" yatıyor. Bu bakışını ispat etmek içinde "Peygamber size Kuran verdi"!!!! diyerek uydurma bir hadis aktarıyor, buna ek olarak da; Ehl-i sünnetin hasen kabul ettiği "Tutunduğunuz müddetçe sapıtmayacağınız iki şey bıraktım Kuran ve Sünnetim" (İmam Malik muvatta,2/899, Hâkim 1/93, Elbani Hasendir, hâkim İsnadı sahihtir)hadisini inkar ediyor.
       Şeyh Elbani ve Bin Baz bu hadiste yer alan “Sünnetin, tefsir ve tebyin hükmünde Kuran gibi bir vahiy” olduğunu söyler. ومعنى (ومثله معه) يعني أن الله أعطاه وحيا آخر وهو السنة التي تفسر القرآن وتبين معناه      İsyanoğlu ise bu gerçeklerin üstünü örter, ekranda ki dinleyicilere tüm hadisler uydurmadır havasını verir.
      Ayrıca Peygamberin “Bana Kuran ve bir benzeri(sünnet) verildi” (Tirmizi ilim 2664,-Ebu Davud sünne 4604- Elbani-Bin Baz el-Huveyni sahih) hadisini de reddediyor. Bu hadislerin sahih olduğunu söyleyen dalında mütehassıs muhaddis Profesör ve Doktor yüzlerce imam ve alim bulunmaktadır.
      Peki İsyanoğluna göre bu hadislerin uydurma olduğunu kim söylüyor? buyursun söylesin? Aktarsın öğrenelim? Lafı ortaya atıp geri çekilmek ümmet arasına fitne tohumu atmak yakışır mı? Öyle koltuğa oturarak “Biz ancak Kuranı kabul ederiz, hüccet olarak onu görürüz sünnet bize uyduruk rivayetlerle gelmiştir” demesi ilmi olmayıp iftiradır.
       Üstelik Peygamber bir hadisinde böyle koltuğuna oturmuş helal ve haram olarak sadece Kuranı kabul ederiz, O bize yeter diyen bir topluluktan sakındırmıştır. "Şunu kat-i olarak biliniz ki, Bana Kur’an ve onun bir benzeri verilmiştir. Karnı tok bir halde rahat koltuğuna oturarak; "Bize kur’an yeter! onda helal olarak ne görmüşseniz onu helal, neyi de haram görmüşseniz onu da haram kabul ediniz. "bazı kimseler gelmek üzeredir." (Ebu Davud 2/610,Tirmizi 4/145,İbni Mace 1/6 Darimi 1/117 Elbanî Hasen Silseltu’s Sahiha 2870 )
       İsyanoğlu, hadiste yer alan “sünnetim kelimesinin” sünniler tarafından uydurulduğunu söyler (13:14 dakikalarda), ancak bu altını araştırdığı hadisin nasıl uydurulduğunu, kimin uydurduğunu? Hangi alimler uyduruk dediğini neden nakletmez, ? O, dinde kendi hevasına davet eden bir adamdır, ilminin namusunu kirletmiştir, ümmetin 1400 yıllık dinine “uyduruk din” diyecek kadar alçalmıştır, Bu adam kadar kendini beğenen bir insan görmedim, Ümmet, SANKİ O GELENE KADAR SAPIKLIKTA İDİ, O GELDİ ARTIK KURTULUŞA ERECEK ANLAYIŞINI VERİYOR, adamda HAKİM  olan düşünce budur.
       Allah; ümmete Kuran ve Sünneti terketmiştir, din bu iki esas üzere kaimdir, ondan birinin inkarı küfürdür, sünneti zımnen değil açıktan inkar eden isyanoğlu ümmete musallat olan bir fitnedir. Hala birilerinin onun bir hadis inkarcısı olmadığını, sünneti inkar etmediğini söylemesi büyük cehalettir, onu hakkıyla tanımamaktır ve üstelik şaşılacak büyük bir iştir.
      İsyanoğlu, ABD destekli Ahmed Suphi Mansuru gizli gizli okusun, ondan çalıntılar yapsın, bakalım mahşerde o küfür damgası yiyen sonra Mısır’dan kaçan ABD’nin desteklediği adamla aynı kulvarda muhakeme olursa şaşmasın. Zaten son yıllarda hamd olsun bu zındığın gerçek yüzü daha net ortaya çıkmaktadır. Rabbim, şerrinden zındıklığından ümmeti korusun.
 
Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3852
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3686
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4890
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3981
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3199
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3778
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3542
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3812
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3156
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 9076
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 5019
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2552
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2990
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2724
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 3024
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2449
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2529
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 4015
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 7075
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4677
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3809
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 24338
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 6185
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3839
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 12552
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2361
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3744
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 11085
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4719
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8796
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2854
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 7055
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2999
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4550
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3444
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 4250
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6930
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2587
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 9182
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7563
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7303
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 12089
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2354
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2574
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 3013
Eklenme : 09/04/2013 11:14 Tıklanma : 4076
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet