Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 1010
Dün : 522
Bu Ay : 18644
Geçen Ay : 9524
Toplam : 2899065
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Cevap :

 

 
 
        İbn Abbas’ın rivayet ettiği bir hadiste Peygamber şöyle buyurur: “Kim İslam dininden tebdil ederse/dönerse, onu öldürün” (Buhari) bu hadis, Kuran’ın “Dinde zorlama yoktur” (Bakara-265) ve “Eğer Rabbin dileseydi şüphesiz ki yeryüzünde ki tüm insanlar iman ederdi, böyle iken sen insanların mümin olması için zorlayacaksın?” (Yunus-99) ayetleriyle çelişmiyor mu? Birde Abdulaziz Bayındır yukarıdaki hadisin açık bir uydurma hadis olduğunu söyledi doğru mudur?  
        Öncelikle İbn Abbas’ın rivayet ettiği “Kim İslam dinden tebdil ederse/dönerse, onu öldürün” (Buhari) hadisi sahihtir, bunda şüphe yoktur, uyduruk olduğunu söylemek hadise ve sünnete yönelik kinden başka bir şey değildir, bir başka tabirle de bencillik ve farklı görünme sendromuna kapılmaktır. Günümüzde bazıları bu vahim hastalığa tutulmuştur biri de bahsini ettiğiniz zattır.  
      Mezkur hadise karşı takdim ettiğiniz ayetlerle hadis arasında bir çelişki yoktur, ayet ve hadis iki farklı konulara değinmektedir. Bahsettiğiniz ayetlerin tümü, ehl-i kitabı zorla, İslam’a sokmanın yasaklığını ifade eder. Allah, Yahudi ve Hıristiyanları baskıyla, zorlayarak dine sokmanın caiz olmadığını bildirir. Bu böyledir. Dinde zorlama yoktur ayeti bu anlamdadır. Asli bir kafiri asla İslam’a zorla sokmak, Kuranî ve nebevî bir emir değildir. İman işi, zorla değil, kalple ve ikna ile olur. Allah, böyle bir hüküm getirir. Bize düşen bu kimselere, hak dini beyan etmek, tevhide çağırmak, şirkten uzak kalması için yumuşak bir yolla davet yapmaktır.
     Buhari’nin rivayet ettiği “Kim İslam dininden tebdil ederse/dönerse, onu öldürün” hadisi ise; İslam üzere iken dinden çıkan, mürted olan, dini terk eden kimse için geçerlidir. Bu kimse müslüman vasfını terk ederek küfre düşmüştür. Böyle bir kimse müslüman toplumu ifsad eder, zarar verir. İslam Şeriatının temel gayesi dini-canı-malı-aklı-nesli korumaktır. Bu çerçevede mürted kimse tövbe etmedikçe mutlaka öldürülür. Bu hadis bu gerçeği ifade eder. Mezkûr hadis çeşitli tariklerle de gelmiştir. Örneğin Buhari ve Muslim’in rivayet ettiği “Şu üç kimsenin kanı müslümana helaldir hadisinin içinde yer alan biride -cemaatten/İslam’dan ayrılanı öldürmek- hadisidir.
       Bu hadis Kuranın şu ayetine de uygun düşer.   “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar.” (Maide-54) “Eğer güç yetirirlerse, sizi dininizden geri çevirinceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler; sizden kim dininden geri döner ve kafir olarak ölürse, artık onların bütün işledikleri (amelleri) dünyada da, ahirette de boşa çıkmıştır ve onlar ateşin halkıdır, onda süresiz kalacaklardır.(Bakara-217)
      Kuran’ın ayetini, Kuran ve Sünnet bütünlüğü içinde tüm nasları da bir avuçta toplayarak değerlendirmek gerekir. Bunu yapmayıp bu hadis Kuran’a muarız/çelişkilidir bu yüzden uydurmadır demek asla ilmi bir yöntem değildir. Olsa olsa büyük bir cehalettir. Hangi alim, böyle bir yol izlemiştir? Bu metod İslami metod mudur? Hangi muhaddis, hangi fakih böyle bir metodu onaylamıştır?  Zındıkların ve batılı müsteşriklerin dini bozmak niyetiyle kurduğu ve pazarladığı batıl bidat bir metodu dinin metodu görmek adil ve insaflı davranmak mıdır?
    Sonuç olarak mezkûr hadisimiz sahihtir, ayetlerle çelişen bir yanı yoktur, bu iddiayı atanlarda cahillerdir.
Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3757
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3625
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4797
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3918
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3144
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3700
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3442
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3763
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3113
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 8989
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 4847
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2508
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2950
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2675
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 2973
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2414
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2503
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 3955
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 6916
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4602
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3768
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 23994
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 6104
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3793
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 12382
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2322
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3681
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 11011
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4660
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8684
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 4001
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2814
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2951
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4486
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3397
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 4136
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6817
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2546
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 9079
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7464
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7175
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 11896
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2320
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2546
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 2965
Eklenme : 01/03/2013 23:10 Tıklanma : 6975
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet