Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 200
Dün : 1084
Bu Ay : 15091
Geçen Ay : 24883
Toplam : 2920395
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Cevap :

 

“Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır şeytanlar zincire vurulur/kelepçelenir” hadisi hakkında oluşturulan şüphelere cevap.
      Hadis inkârcılarının büyük çoğunluğu batılı müsteşriklerin, akılcıların, mutezilî akımın etkisinde kalarak hadisler etrafında fırtınalar koparmakta ve hadislerin tümüne savaş açmaktadır. İzlenen bu metod içlerinde ki kini ve nifakı görmede ciddi bir ipucudur. Basiretleri alınmış ilimden yoksun bu cühela takımı, ümmetin şirke düşmüş günahkar gençlerini terketmişler, gece gündüz sapık ve bidatçi fikir önderlerinin eserlerini okuyarak, zehirli akidelerinden beslenerek, ümmete zarar vermeye çalışmaktadır.
     Bunlardan bazıları ise birkaç uydurma hadisi ileri sürerek, tüm sahihleri ve muhaddisleri, hadis uydurmakla, hadisi Kuran’a arz etmemekle, ince fıkıhtan uzak kalmakla suçlamaktadır. !!! Muttaki muhadislerin gıyabında iftiralar atmak ilginç bir basitliktir. Ne garip değil mi? İşte bu bağlamda bu cahillerin suçlamalarından nasibini alan bir hadiste yukarıda yazdığımız hadistir.
       Sünnet inkârcısı saptırıcı bidatçiler şöyle diyor: “Hadis, şeytanların ramazan ayında zincire vurulduğunu söylemesine rağmen, yine de her yerde günah işleyenleri ve oruç yiyenleri görmekteyiz, madem şeytanlar zincire vurulmuşsa, neden günahlar hala işlenmektedir? Bu durumda bu hadis akla ve vakıaya zıt düşmektedir, dolayısıyla olsa olsa uydurmadır”
       Hadis münkirlerinin/inkârcılarının bu yaklaşımı garipsenecek bir durum değil, çünkü her zaman bu ilmi derinlikten uzak, akılcı ve art niyetli tavırlarını belli etmişlerdir. Bu hadis etrafında estirdikleri iftira ve zulüm onların ne kadar cahil, basit, bencil olduklarını ifade eder.
      Hadisi, akla vurup reddetmek 80’li yıllardan itibaren artmaya başladı. Ülkemizde bu anlamda ilk fitne tohumunu Hüseyin Atay attı. Sonra Yaşar Nuri Öztürk nezaretinde 90’lı yıllarda tv önünde ifade edildi ve topluma servis yapıldı. 
     Peki inkarcıların şüphe eken sorusunu nasıl cevaplayacağız? Bunlar bu iddialarında haklı mı? Acaba bu hadis uydurma mıdır? Hakikaten ramazan ayında günahler işlenmektedir o zaman bu hadisle çelişmez mi? Bu soruların cevabını vermek Allah’ın izniyle basittir, yeter ki biraz hadis ilmi, muhaddislerin hadis şerhlerini, sünnet imamlarının metodunu tanıyın hemen cevapları bulursunuz.   
      Akla değer verip sahih nakli reddetmek sapıklıktır ve bidatçiliktir çünkü hiç bir aklı başında olan ilim ehli bir kimse böyle bir iddiayı ileri sürmüş değildir. Aklı kullanmak meşrudur makbuldür ancak nas karşısında akılcılık etmek sapıklıktır.  
      Öncelikle hadis sahihtir, Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Müslim’in sahihinde yer alan 1079 nolu hadistir. Ravimiz Ebu Hureyre radiyallahu anhu’dur. Allah, onunla dini ve hadisi muhafaza etmiş, yeni nesillere kadar ulaştırmıştır. Rabbim, hadis kültürüne kattığı büyük çabasından dolayı cennetle mükâfatlandırsın.
       Hadiste tüm şeytanların bağlandığını ifade eden ne bir anlam ne bir cümle vardır. Burada bağlanan cinlerden şeytanlardır. İnsandan şeytanlarla, insanı saptıran nefis, heva bağlanmış değildir. Bunlar sürekli insanı saptırmak için olacaktır. Şeytanların tümünün bağlanması da dini ve akli açıdan mustahildir.
      Bu sözümüze aşağıdaki delilleri verebiliriz. Bu hadise benzer başka bir lafızla Nesâi de rivayet eder, “ Ramazan geldiği zaman rahmet kapıları açılır, cehenneme kapıları kapatılır ve zincire vurulur.” (Elbânî sahih, Sahîhu’l Câmî 471) Yine bir başka rivayette ise şöyle buyrulur “Ramazan gününün ilk gecesinde şeytanlar ve cinden şeytanlar zincire vurulur. Cehennem kapıları kapanır biri açılmaz. Cennet kapıları açılır hiç biri kapanmaz. Bir çağırıcı çağırır:  “Ey hayırda sınırı aşan devam et/ilerle, Ey şerde sınırı aşan şerden vazgeç” Allah’ın cehennemden azatlıları vardır, bu durum her gece yaşanır.” (Elbânî hasen, Sahîhu’l Câmî 759)
        O halde; rivayetlere bakınca bağlananların/zincire vurulanların şeytanların büyükleri ve cinden şeytanların olduğu görülmektedir. Geride ise hala insanlardan şeytanlar bulunmaktadır. Ayrıca ramazanda günahın işlenmeyeceğini ifade eden bir anlamda bulunmamaktadır. Hadisler, ramazan ayında günahın hiç olmayacağını değil aksine azalacağını, rahmetin de artacağını ifade eder. Nitekim bu durum ramazan ayında sürekli yaşanır. Birçok günahkâr mübarek ramazanda hidayete erer.
       Hadis, tüm şeytanların bağlanacağını ve günahın işlenmeyeceğini gerekli kılmaz. Çünkü şeytanın dışında saptıran, azdıran, günaha sürükleyen nefis, adet, kötü ahlak, kötü arkadaş, mevki, makam bulunmaktadır. Bunlar günaha davet etmez mi? Ramazanda bunlarda mı bağlanmaktadır? İnsanı saptıran sadece şeytan mıdır? Şeytanın dostları yok mudur?
       O halde bu hadis en sağlam bir yolla, sahih senedlerle, en güvenilir sahihlerle günümüze kadar korunarak gelmiştir. Hadis inkarcısı saptırıcı bidatçiler, çok geçmeden,  ölüm gelmeden, hadislere düşmanlık etmekten ve sahih rivayetleri inkardan hemen vazgeçmelidir. Bu tutumları, peygamberi yalanlamaktır. Onu yalanlamanın hükmü ağırdır.
      Rabbim, peygamberin sünnetini, ashabın rivayetini büyük bir emekle koruyarak bizlere nakleden muhaddislerden ve âlimlerden razı olsun. Rabbim, hadis hakkında titiz bir bahis yapmadan hemen zındıkların sözlerine uyan, aklına tapan, nakli çöpe atan, bencil kibirli cahillerden de uzak tutsun.
Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3797
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3658
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4832
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3953
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3174
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3736
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3478
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3788
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3137
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 9033
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 4920
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2532
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2974
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2706
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 2999
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2436
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2520
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 3986
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 6988
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4653
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3790
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 24155
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 6142
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3824
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 12441
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2345
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3718
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 11045
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4692
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8742
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 4043
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2834
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 7016
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2982
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3430
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 4180
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6866
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2573
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 9124
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7513
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7241
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 11968
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2343
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2562
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 2990
Eklenme : 01/03/2013 14:13 Tıklanma : 4513
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet