Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 192
Dün : 1084
Bu Ay : 15083
Geçen Ay : 24883
Toplam : 2920387
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Cevap :

      
         Rasulullah (sav) buyurdular ki: " Eğer Havva olmasaydı, kadınlar kocalarına hiçbir zaman ihanet etmezdi."
(Buhari, Enbiya;1, Müslim, Radâ 62-1470)  
   
 
     
Hamd; Allah’a salât ve selâm Resülüne ve ashabına olsun. Hadislere karşı nasıl bir teamül, menhec, usul içinde olmak gerektiği konusunda, ilim sahibi olmayan kimselerle, bazı art niyetli hadis münkirleri, akıl almaz iftira ve hakaretlerle, hem Ebu Hureyre radiyallahu anhu’ya, hem İmam Buhari ve İmam Müslim gibi muhaddislere ve sahihlere, hem de hadisin metnine saldırmaktadır. Lütfen bkz: http://www.youtube.com/watch?v=BDdm7lL8HvA (Bu konuşmaya verdiğimiz cevabın linki lütfen tıklayınızhttp://youtu.be/1ZVrjqq9QBs )
      Bu kimseler; mezkur hadisin metninde, kadın tahkir edilmekte, her kadın kocasını aldatır anlayışı bulunmaktadır gibi yersiz, ilmi olmayan, cahilce sözler söylemektedir. Hadisin senedine, metnine, âlimlerin hadis hakkındaki şerhlerine itibar etmeyip akli yaklaşımla red yolunu izlemektedirler.
    Bu kimselerin büyük çoğunluğu islam dünyasında "Kurancılar" diye bilinen akımının etkisinde olup, onların getirdiği şüpheleri doğrulamaktadır.  Bu konuşmaların hepsi onların çalışmalarında geçmektedir ve yeni tespit edilmiş değildir. Ülkemizde ki hadis inkarcıları onlardan beslenir.
    Bir diğer önemli konu ise, bu hadisler etrafında şüphe oluşturmak için mustakil makaleler ve eserler yazanlar genelde müslümanları sıkıştırmak, inançlarının batıllığını ileri sürmek amacıyla yazmakta ve konuşmaktadır. Bunu en çok hristiyan müsteşrikler, kıbtiler ve arap laikler yapmaktadır. Ayrıca Şia bu hadisleri ileri sürerek sünneti ve ashabı yaralamaktadır. (Kerbala Güneşi adlı Şii bir site "Buhari ve Muslim Havva’nın Ademi aldattığına dair ittifak etmiştir" diye bir başlık atmıştır, bir başka şii site Rasul ve ehli beyt sitesi, Muslim, peygamber zevcesinin cinsel yolla ihanet ettiğini yazmıştır diye başlık atmıştır )
    Bu yakıştırmalar ve iftiralar müslümana ve akla münasib düşer mi? İnsaflı olun. İmam Buhari ve İmam Muslim bu derece insanlar mıdır? Sıradan bir insanın demeyeceğini onlar demiştir demek hangi ilim ve insaf hududuna sığar?
     Bizim yerli hocalarda!! bu batıl iftiraları, onlardan çalarak ülkemizde kendi düşünceleriymiş gibi pazarlamaktadır. Kısaca onlar islam düşmanlarının oyununa gelen cahillerdir. 1400 yıldır ümmetin kabul ettiği en sahih eserler hakkında şüpheler ekmeye çalışmak ve şirk koşan gençleri şirkle başbaşa bırakıp dinin asli değerlerini küçümsemek cehaletten başka nedir!!
     Son dönemlerde, Ehl-i sünnetin en temel referanslarına yapılan saldırılar maksatlıdır. Bu saldırılar; sünnet ehlini hak dininden saptırmak amacı taşımaktadır. Dini sulandırmak, ümmetin dirilişini baltalamaktır. Buhari ve Müslim etrafında oluşacak şüpheler, tereddütler diğer hadis kitaplarında da şüphe ve tereddüt oluşturmaya çok daha rahat vesile olacaktır.
       Hadisin ravisi Ebu Hureyre radiyallahu anhu’dur. Celil bir sahabidir. En çok hadis rivayet eden seçkin ve ender bir şahsiyettir. Çokça hadis rivayetinin hikmetine gelince peygamberin ona yaptığı duadır. Yapılan duadan sonra işittiği tüm hadisleri hafızasında hıfz etmiştir.
      Hadisi Buhari ve Müslim sahihlerinde rivayet eder. Bu iki sahih ümmet tarafından kabul görmüş sahihliği üzerinde ittifak edilmiş en değerli sahihlerdir. Ümmetin muhaddisleri, fukahaları, usulculeri bu eserden faydalanarak dini konularda ümmeti aydınlatmış, okumaları ve ezberlemeleri için teşvik etmiştir. Bu iki eser hakkında hayırdan başka bir söz söylemeyiz. Bu iki eser günümüzde Pakistan ve Hindistan’da özel olarak medreselerde ezberletilir.
      Hadisi anlamaya gelirsek; Âdem ve Havva insanoğlunun zürriyetinin oluşmasına vesile olan biri peygamber diğeri de peygamber hanımı değerli iki seçkin insandır. Allah, onlara şeytandan korunmaları için yasak koymuş ancak yasağı şeytanın telkinleri neticesinde çiğneyerek hata etmişlerdir. Hataları ise yasak ağaçtan yemektir.
     Şeytan, ister ilkin Âdem’i ister Havva’yı kandırsın, neticede kandıranın bizzat kendisi olduğu kesindir. Kuran, Şeytanın onları kandırdığını açık bir şekilde haber verir. Ancak şeytanın kandırmasına, saptırmasına vesile ise; Havva annemizin yasak ağacı Âdem’e süslemesi, ona rağbet ettirmesidir. Bu teşvik ve süsleme neticesinde yasak ağaçtan şeytanın kandırmasıyla yenilmiştir.
      Hadiste aldatma fiilinden maksad bazı art niyetli ve iftiracıların anladığı gibi cinsel boyutta bir aldatma değildir, (yukarıda verilen linkte konuşan kimse süleymaniye vakfına ait bir zattır, konuşmasının içinde havva, başka erkek varmıdı ki ihanet etti diye ihaneti cinsel anlamda bir ihanet olarak görüyor!!! ve ilmi olmayan hemde ciddi anlamda imanı zedeleyecek açıklamada bulunuyor lütfen dinleyiniz şahit olunuz) aksine Havva’nın haram kılınan ağaçtan yemeye teşvik etmesi, süslemesi, rağbet ettirmesidir.  
     O halde aldatmadan maksad budur. Havva, Âdem aleyhi selam’a ağacı süsledi, sevdirdi, ona rağbet ettirdi ve Âdem’de böylece yedi. Havva, Ona cinsel anlamda ihanet etti denilmiyor. Bunu düşünen kimse ne ahmaktır haşa ve kella!!  Havva annemizin hatası teşvik etmekdi, onlar bu hatayı itiraf ederek tövbe etmişlerdir. Havva, tüm kadınların annesi olması hasebiyle de hatası tüm kadınlarla ifade edilmiştir. Kuran’da ikisi birlikte yedi denilirken, önce birinin yediğini nefyetmez ve teşvik etmediğini de ifade etmez, bu bilgiler bize saklı kalmıştır, öncesinde ki bilgiler de Kuran’da yer almaz. Bir çok peygamberin anılarını anlatan Kuran ayetleri, her şeyi enine boyuna anlatmaz, bu demek değildir ki hadislerin bahsettiği farklı şeyler  uydurmadır ve yaşanmamıştır. Bu akli çıkarımlar hatalıdır.
       Her kadının kocasına karşı yaptığı hata hemen Havva annemizi çağrıştırır ancak O yaptırdı denmez zira her kadının kendine ait sahip olduğu bir nefsi vardır. Kadınları hataya, kusura, yanlışa düşüren şey eskiden olsun günümüzde olsun Havva’nın bizzat kendisi değil nefisleridir.    Kuran, ilk hata edeni ve kimin kimi teşvik ettiğini söylemez fakat hadis bu anlamda bize doyurucu bilgi verir.
      Bu açıklama neticesinde, Havva annemizi bahane ederek kadınları suçlamak mümkün değildir. Hadis zaten buna davet etmez. Her kadının hatası Havva’nın hatasını anımsatır, kadınlardan hatanın ilkini o yaptığı için onu anımsatır. O ilk sebep olandır. Hadisin anlamında kuşku yoktur akla da zıt değildir.
     Örneğin bir büyük ailede de ilk defa kuran hafızlığını yapan bir dede olsa, takriben 3 kuşak önce, yıllar sonra torunlarından biri de hafız ve alim olsa, aile tarafından ne denir? Bu çocuk filan dedemize çekmiş denilir. Dede, hafızalarda bir çağrışım yapar. Ancak hakikatte dede torununa ezberleten insan mıdır? Elbette değildir. Ancak Onun hafızlığı öyle bir çağrışım yapar. Kadınların hataları da hemen Havva’yı çağrıştırır. Bu çağrıştırma, onun hataya sebep olduğunu ve teşvik ettiğini iddia etmek değildir, ayrıca bu sözün doğruluğu şerî delilere göre mümkün değildir. Çünkü her insan kendi yaptığından mesuldür. Bu konuda doyurucu deliller çoktur. Mevzuumuz ise bu değildir.
      Ayrıca bu hadis uydurmadır iddiası ise batıldır ve haksız bir iftiradır. Eğer bu hadis akıl tespitiyle uyduruk olduğu söyleniliyorsa, Kuran’da akla zıt gelen ayetler hakkında da uyduruk olduğunu söylemek doğru olur. Böyle bir neticeye gidenler olabilir! İlmi olmayan zayıf gençler bu sefer Kuran hakkında da şüpheye düşebilir. Bu durumda nasıl bir savunma yapacağız?
     Salt aklın; hadis hakkında uyduruk olduğuna hükmetmesi ilmi bir usul değildir. Çünkü akıl bu yöntemle; vahye hükmetmiştir. Akıl; nakle teslimdir. Kuran’ın nice ayetlerinde akla zıt şeyler vardır o zaman onları da mı inkâr etmelidir? Örneğin İsa aleyhi selam’ın babasız doğmasını nasıl açıklayacağız? Yine Ashab-ı Kehf’in 300 küsur sene uyumasını sonra dirilmesini nasıl izah edeceğiz?
      Diğer bir husus madem bu hadis uyduruktur acaba hangi ravi uydurmuştur? Bu ravi hakkında cerh ve tadil ilmi, rical ilmi dallarına bakarak ne söyleyebiliriz? Milyonlarca hadisin içinden ayıklayarak sadece 5000 sahih hadisi eserinde toplayan muhaddisler, bu uydurukçu ravileri!!! tespit edemedi mi? Peki aklımız hangi ölçüyle o hadise, raviye, raviler zincirine hakareti meşru görüyor? Sadece mücerred bir akılla, bu hadis akla zıttır demek, hadisleri uyduruk kabul etmek, ilmi bir yol mudur?
      Bir hadise akılla, sahih veya uydurma hükmüne gitmek kabul görmüş ilmi bir yol mudur?? Hadislere karşı teamül böyle mi olmalıdır? Bu konuda muhaddislerin menhecinin hiç mi doğru yanı yoktur? Acaba imam Buhari ve İmam Müslim bizim şu an ki düşündüklerimizi düşünmedi mi?
       Bu hadiste kadınları aşağılama söz konusu değildir. Kadının büyük tuzak olduğunu ifade eden bir cümlede yer almaz. Bazı hadislerde kadının fitnesinin büyük olduğu haber verilir bu ise hem tarihi hem vakii bir gerçektir. Nice müslüman evli kadınlar bile evli erkekleri baştan çıkartarak yuvalar dağıttığını işitmekteyiz.  Kadınların fitnesi konusunda sahih hadis de vardır uyduruk hadiste vardır doğrudur. Bu hadisi - sahih olmasına rağmen- uyduruk görüp Buhari ve Müslim’in tüm hadislerine uyduruk gözle bakmak veya baktırmak insaflı davranmak mıdır?
      Bu hadisler etrafında tuzak kuranlar kimdir? Kime hizmet ediyorlar? Neden örneğin Şia’nın kaynaklarını hedef edinmiyorlar? Neden hadislere çatıyorlar? Hadise neden habis diyerek küfür yolunu seçiyorlar? Peygambere karşı işlenen bu cinayetin ahirette tattıracağı azabı neden düşünmüyorlar? Sen bir hadis gelince hemen onu akla vur eğer uyarsa al uymazsa at diyen akılcı ilahiyat hocaları, bu iğrenç ve habis tohumu ekmekle mahşerde nasıl hesap verecektir?
Aşağıdaki verdiğimiz linkte bu hadis hakkında oluşan şüpheye bir seminer içinde cevap verdik lütfen tıklayınız.  http://youtu.be/1ZVrjqq9QBs
 
Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3797
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3658
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4832
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3952
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3174
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3736
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3478
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3787
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3137
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 9033
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 4920
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2532
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2974
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2706
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 2999
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2436
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2520
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 3986
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 6988
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4652
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3790
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 24154
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 6142
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3824
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 12441
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2345
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3718
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 11045
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4692
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8741
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 4043
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2834
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 7016
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2982
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4513
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3430
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 4180
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2573
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 9124
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7513
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7241
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 11968
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2343
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2562
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 2990
Eklenme : 27/02/2013 10:35 Tıklanma : 6865
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet