Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 1935
Dün : 1245
Bu Ay : 19913
Geçen Ay : 35734
Toplam : 2822146
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Cevap :

 

       

    Ebu Said el-Hudrî anlatıyor, Peygamberimiz şöyle buyurdu: “Allah’ı öyle çok zikredin ki, tâ -insanlar- size mecnun/deli desinler.”(Ahmed b. Hanbel, 3/68; Hâkim, 1/499; Mecmau’z-Zevaid, 10/16) hadisi sahih midir?

       Hadisi, İmam Ahmed Musned (18/195-212) Ebu Yâlâ Musned (2/521) İbn Hibban (3/99) Tabarâni Dua (sf 521) Hâkim el-Mustedrek’de (1/677) rivayet eder. Muhaddisler hadisin zayıf münker metruk olduğunu söyler. Hadisin ravisi "Dirâc ibn Semân" zayıftır.

     Ahmed İbn Hanbel der ki: Hadis münkerdir. İbn Adî; "İmam Ahmed’in Dirâc’ın, Ebi Haysem’den, onunda Said el-Hudri’den yaptığı rivayeti zayıf kabul ettiğini nakleder. Ebu Davud’da aynı şeyi söylemiştir.

      İmam Nesâi onun hakkında bir yerde kavi olmadığını bir yerde de münker olduğunu söyler.Ebu Hâtim onun hadisi zayıftır der. Darekutni zayıf kabul eder. Başka yerde metruk der. İmam Elbani Silsiletu’d Daifa’da (517)bu hadisi zayıf kabul eder.  

        Bu hadis zayıf olduğu için amel edilmez. Ayrıca hadiste ifade edilen "mecnun deli desinler" sözünden, zikir esnasında raks etmek, sesli zikretmek, anlamsız çoşmalar yapmak, korkunç sesler çıkarmak hususuna dair bir delil yoktur. Neden? Çünkü Peygamber ve ashabı günümüzde yapılan korkunç zikirleri asla yapmadı kim bu yapılan bidatleri peygamber yaptı derse peygambere iftira atmış olur. Peygamber asla şu linkte geldiği gibi (http://www.youtube.com/watch?v=1K13EGU_Px4) bir zikir etmiş değildir Muhammedi sünneti tahrif eden bu zihniyet bidat işlemektedir.

        Kuran ve sünnette bahsi geçen zikirden maksad, "Kuran okumak, ibadet etmek, salih amelde bulunmak, cihad etmek, haramdan sakınmak, dua etmek gibi Allah’a yakınlaştıran ibadetlerdir." Aynı şekilde burada ki zikirden maksad şu olabilir "Kuran okuyun, namaz kılın, oruç tutun ki sizi gören insanlar Rabbinize duyduğunuz sevgiden, bağlılıktan, yaptığınız kulluktan dolayı deli olmuşcusuna ibadet ettiğinizi sansın."

      Anadolu’da bir genç sakal uzatıp, Kuran okuyunca, namaza başlayınca, her konuşmasında Allah ismi geçince, delille hakkı ortaya koyunca "kafayı yemiş, deli olmuş" derler. Yahut sapıtmış derler. İşte bu cümlede geldiği gibi her muvahhid sünnet ehli cahiller arasında bir sapık veya delidir. Bu sözü nice müslüman işitmiştir. Yani deli denilmek için zikir etmek diye bir mantık olamaz. Müslümanın varlığı ve daveti birileri gözünde deliliktir.

       O halde tüm bunlardan sonra hadis zayıftır, hüccet değildir, ibadette zayıf olduğu için amel edilmez, bu hadisten zikir halkasına bir delil yoktur.

Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3531
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3514
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4677
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3820
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3044
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3608
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3266
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3634
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3024
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 8831
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 4680
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2406
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2878
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2593
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 2880
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2331
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2433
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 3836
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 6747
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4500
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3673
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 23418
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 5966
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3696
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 11831
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2246
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3602
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 10869
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4539
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8458
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 3898
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2740
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 6848
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2861
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4396
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3311
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 3977
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6619
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2482
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 8924
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7011
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 11638
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2244
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2494
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 2885
Eklenme : 02/02/2013 11:38 Tıklanma : 7307
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet