Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 1029
Dün : 522
Bu Ay : 18663
Geçen Ay : 9524
Toplam : 2899084
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Cevap :

وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب،
Ebu Hureyre radiyallahu anhu rivayet eder, Peygamber sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurur: "Namaz kılan bir adamın önünden eşek, (kara) köpek ve kadın geçerse namazı bozulur" (Buhari 8/102; Hanbel 4/86)
     Hadisimizin ravisi, celil sahabi Ebu Hureyre radiyallahu anhu’dur. Muhaddisler ve fakihler onun siğalığında/güvenirliliğinde ve adaletinde müttefiktirler. Ebu Hureyre -radiyallahu anhu- peygamberimizden en çok rivayet eden sahabidir. Bunun sebebi; peygamberin onun için yaptığı hayırlı dua ve onun hadis toplama ve aktarmada ortaya koyduğu üstün ahlağıdır. Allah, İslam’a ve sünnete verdiği katkıdan dolayı onu mükâfatlandırsın. Bu hadisin benzerini Ebu Zer ve İbn Abbas radiyallahu anhume’de rivayet eder.
      Sünnet inkârcısı art niyetli bazı topluluklar medyada ve özel web sayfalarında, bu hadisi tenkid ederek inkar etmektedir. Gerekçeleri ise şu cümlelerdir : “Kadın, köpek, eşek namazı nasıl bozar? Kadın, eşek ve köpek gibi eşit seviyede mi? Akıl bunu kabul etmez? Bu hadisin izahı olamaz? Peygamber böyle bir sözden beridir.”
     Peki bu inkarcılar mezkur hadis hakkında, sened ve metin kriteri yaptı mı? Yaptıysa hangi ilmi ve ahlaki kıstası ileri sürdü? Yoksa kıstas ileri sürmeden akla dayanarak mı reddetti? Filhakika inkar gerekçeleri aklidir. Peki akıl; peygamberin sözünü reddetme açısından kabul edilir bir tartı mıdır? Aklın, hadisi nesh etme, iptal etme, yok sayma yetkisi var mıdır? Aklın zabtı yok mudur? Aklı, hadis karşısında kontrol altına almak gerek miyor mu? Her aklın, farklı anlama yönü vardır, birine göre ters gelen, birine göre doğru gelmektedir, bu durumda hangi akıl doğrudur?
     Eğer akıl, nassı inkar ve kabulde yeterli kıstassa, Kuran’da bir çok akla/mantığa zıt gelen ayetler vardır, bu durumda inkar mı edilmelidir? Kuran’ın akla uymayan ayetlerine kuşkuyla mı bakılmalıdır? Örneğin Kuran’da İsa aleyhi selam’ın babasız doğmasını akılla nasıl izah ederiz? Örneğin Ashabı Kehf’in 300 küsür sene yemeden içmeden uyumasını sonra uyanmasını nasıl izah edeceğiz? Örneğin Peygamberin bir gece yatağından mescidi aksa’ya gece yürüyüşünü nasıl izah edeceğiz? Meleklerin varlığını nasıl akılla ispat edebiliriz?  İsa aleyhi selam’ın eliyle ölülerin -Allah’ın izniyle- dirildiğini nasıl izah edebiliriz?
     Kısaca akıl, nassın üzerinde bir hakim gibi karar verici midir? Yoksa akıl, nassa teslim olan bir araç mıdır? Nassa tabi bir alet midir? Ehl-i sünnete göre akıl, nakle (ayet ve hadise) teslim olan bir araçtır. O, nassı fehmetmede bir faktördür. Onsuz nassı anlamak güçtür. Ancak bu söze ve tespite rağmen; akıl, nassla asla yarışamaz, güreşemez, sahasına müdahale edemez, mevkisini bilir, öyle hareket eder. Ehl-i sünnet, akla hakimdir, diğer sapık fırkalar ise akla mahkumdur. Bu kaide ehl-i sünnetin alamet-i farikasıdır.
       Akılcı akımların en çok ileri sürdüğü asılsız iddia şudur;   "Hadisi, Kuran’a arz ettim zıt düştü veya akla arz ettim aklıma yatmadı" iddiasıdır. Hadisi, kendi aklıyla değerlendiren ve sonrada Kuran’a zıt gören bu akım daha öncede vardı. Tarihi bir akım olarak günümüze kadar gelir. Bu akım, asrımızın en büyük sapık akımıdır.
      Akıl, ancak bir fehmetme aracıdır hükmetme aracı değildir. Bugün aklına ve arzularına köle olan sapık topluluklara karşı ilimle ve delille savaşıyoruz. Bu savaş büyük cihad hükmündedir. Bu sapık cühela ashaba, imamlara, fakihlere, alimlere büyük iftira atmakta ve kıymetlerini düşürmek için çabalamaktadır. Akıllarını her şeyin üstünde görmekteler.
        Hadise dönelim; hadiste geçen “namazı iptal eder” sözünden maksad; namazı bozar demek değildir, aksine huşusunu azaltır, takvasını zayıflatır, bu üç şey kalbi meşgul eder demektir. Bu görüşü, cumhur dediğimiz, İmam Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik –radiyallahu anhum- doğrular. İmam Ahmed rahimahullah ise namazın bozulacağını söylemiştir. Günümüzde ki Hanbeli selefi şeyhlerde bunu doğrulamıştır.
      Aişe annemize bu hadis aktarıldığında "bizi köpek ve eşeğe mi benzettiniz" itirazına gelince, bu şahsi içtihadıdır. O sahabidir, içtihad ederek isabette eder, hata da eder, ancak bu itirazı sahih hadisi iptal etmez. Ayrıca Aişe annemiz raviyi ve hadisi yalanlamamıştır, sadece bu bakışa itiraz etmiştir. Bu bakışı da kişiseldir. Hadis, sahihtir, tahrif edilmiş değildir. Muhaddisler sahihliğinde müttefiktir.
      Kadının namazı bozmasına veya huşuyu azaltmasına gelince, bu sözde kadının değerini düşürmek, tahkir etmek, basite almak, toplumsal konumuna zarar vermek yoktur, İslam’ın kadının şanını yücelttiği insaf ve ilim ehli nezdinde maruftur. Bundan maksad; kadın, namaz kılan imamın veya ferdin önünden geçerse, kalbi meşgul eder, şehveti artırır, vesvese verir, namazdan uzaklaşmaya hatta namazı bozacak bir durumu sebebiyet verir demektir. Bu durum yaşanırsa namazı bozabileceğine veya huşuyu azaltacağına delil gösterilmiştir.
   İlim ehlinin 1400 yıldır aktardığı şerh budur. Madem ki hadis sahih ve muteber ilim ehlinin şerhi de bu ise sorun nedir? Akıl, hem sahih hadisi, hem bunca ilim ehlini hangi yüzle reddeder? Akla, bu durum yakışır mı? Bu ilim ehlinin aklın yanında değeri yok mudur? Bu dini onlar anlayamadı mı? İslam Tarihinin kabul görmüş en sağlam müçtehidlerinin kararına akılla itiraz etmek hangi yolu benimsemektir? Bu itirazcılar ve akılcılar hakikaten ehl-i sünnet midir? Yoksa yüzlerini gizleyen gizli şia mıdır? Sünnet düşmanları mıdır? Lütfen bu soruların cevabını arayınız?
      Eşeğin namazı bozmasına veya huşuyu azaltmasına gelince; şeytanla bağının olmasıdır, Peygamber eşek anırır ve köpek havlarsa euzu besmele getirin zira siz şeytanı göremezsiniz ancak onlar görürler. (Sahihu Câmî 633)  buyurur. Bu durum nebevi bilgidir, teslim olmak vaciptir. Şeytan’ın, namaz kılan insanı saptırmak ve azdırmak için geldiği malumdur. O her yerde saptırmak istemiştir.
    Köpeğin namazı bozmasına ve huşuyu azaltmasına gelince; köpekte eşek gibi şeytandır. Peygamber hadiste siyah köpeğin şeytan olduğunu söylemiştir. Şeytan, müslümanı namazdan alıkoyar, ona huzursuzluk verir.  
       Bu bilgiler akla değil kalbe hitap eder. Müslüman, akılla değil kalple iman eder. Madem ki hadis sahihse, ümmet tarafından kabul görmüşse, peygamber doğru söyledi işittik ve itaat ettik denir ve teslim olunur. Vesselam.
 
 
 
Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3757
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3625
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4797
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3918
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3144
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3701
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3443
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3763
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3114
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 8990
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 4847
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2509
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2951
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2675
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 2974
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2414
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2504
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 3955
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 6916
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4602
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3769
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 23994
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 6105
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3793
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 12383
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2323
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3681
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 11011
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4661
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8684
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 4001
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2814
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 6976
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2951
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4486
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3397
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 4136
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6817
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2546
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 9080
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7464
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 11896
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2320
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2546
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 2966
Eklenme : 24/01/2013 21:35 Tıklanma : 7175
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet