Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 95
Dün : 1520
Bu Ay : 25105
Geçen Ay : 35734
Toplam : 2827338
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Cevap :

 

 

حَدَّثَنَا ‏‏نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ،‏ ‏حَدَّثَنَا ‏‏هُشَيْمٌ ،‏ ‏عَنْ ‏حُصَيْنٍ ‏، ‏عَنْ ‏عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ‏‏قَالَ :‏ " رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ ، قَدْ زَنَتْ ، فَرَجَمُوهَا ، فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ .
Amr ibn Meymûn rivayet eder: "Bir grup maymun zina yapan bir maymunu yakalamış ve taşlama cezasını uyguluyorlardı. Onları bu haklı işte desteklemek için ben de taş atarak yardım ettim" (Buhari 3849)
      Yukarıda senedini ve metnini naklettiğimiz hadis, İmam Buharı’nın 3849 nolu hadisidir. Bu hadis hakkında eksiklerimizi gidermek, bilmediklerimizi öğrenmek amacıyla muhtasar bir çalışma yaptık.
      Bazıları bu hadisi ileri sürerek, tüm sahih hadisleri, inkar etmeye veya kuşkuyla bakmaya davet etmektedir.  Bu çevreler, Oryantalistlerin kuklalarıdır. Oryantalistler/Doğu bilimci batılı araştırmacılar, bu çevreleri batıl ve sinsi tuzaklarına düşürmüştür. Onların amacı, peygamberin sözüne ve ameline güveni sarsmak, örnek insan modelini zedelemek ve bir müddet sonrada sünneti toptan inkar ettirmektir.  
      Öncelikle şunu belirtelim ki, bu hadis İmam Buharı’nın şartına uymayan bir hadistir, zira İmam Buhari eserini “el-Câmî el-Muhtasıru’l el-Musnedu’s sahîhu min umûri Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selem ve sunnetihi, ve eyyâmihi” adında isimlendirmiş eserinde var olan musnedleri peygambere dayandırmıştır.
    Bu söz konusu hadis diye yazılan aslında bir Asar’dir. Peygambere musned edilen bir hadis olmayıp mevkuf hadistir. Mevkuf hadis ise ashabın peygambere merfu olarak dayandırmadan rivayet ettiği hadistir. Bu hadis tabiinin büyüğünden olan Amr ibn Meymun’un sözüdür, bu sebeple de mevkuf bir Asar’dır. Bazı ilim ehli bu hadise, hadis değil “Asar” ismini verir. O halde bu hadis, peygamberin söylediği bir hadis değildir.
      Ayrıca bu hadis mu’allak’tır. Yani senedinin başında bir veya birkaç adet ravinin zikredilmediği hadistir. Yani ravilerin adı anılmadan “Enes şöyle buyurdu” denilerek verilen hadistir. Bu hadise de dikkat edersiniz “Amr ibn Meymun şöyle” denilerek rivayet edilmiştir. İmam Buhari’de bazı hadisler mu’allak olarak gelir. Sahih’de yer alan mu’allak ise 1341 adettir. Bu hadis mu’allak olduğu için yani direk peygambere dayanmıyor, tabiinin bir sözü olarak naklediliyor. Musned olmadığı içinde İmam Buhari’nin şartına mutabık değildir.
      Bu hadisin ravisi Amr ibn Meymûn’dur. Tabiinin büyüklerinden olup sahabi değildir. Amr, cahiliye dönemini idrak eden insanlardandır. Cahiliye döneminde Müslüman oldu ancak peygamberimizi göremedi. Ayrıca peygamberden rivayette bulunmadı. Bu kimselere muhadram denir. El-İsâbe- 3/118) (Siyeru Âlami’n Nubelâ 4/158)
       İbn Cevzi der ki; İbn Mesud Amr ibn meymûn’un sahabi olduğu konusunda hata etmiştir, ancak O sahabi değildir. Ayrıca Amr’in musned olarak peygambere dayandırdığı bir hadis bulunmamaktadır. (İbn’l Cevzi, Keşfu’l Muşkil min hadisi’s sahiheyni 4/175) İmam Kurtubi’nin de dediği gibi tabiinin büyüklerinden sayılır. (Kurtubi Bakara 65 ayetinin tefsiri)
      İmam Buhari’nin bu Asar’i rivayet ederken, önem verdiği husus, Amr ibn Meymûn’un aktardığı zannını, vehmini aktarmak olmayıp, aksine onun hem cahiliye hem İslami döneme ulaşmış bir muhadram olduğunu duyurmaktır.
     İbn Hacer rahimahullah’ın naklettiğine göre; İmam ibn Abdilber rahimahullah bu asari reddetmiştir. İbn Hacer bu inkarı Fethu’l bâri’de şöyle dile getirir: “Abdulber, Amr ibn Meymûn’un bu kıssasını reddetmiş ve şöyle demiştir, Bu Asar’da mükellef olmayan varlığa zina ve hayvana had uygulama isnadı söz konusudur. Bu ilim ehli nezdinde kabul edilemez.” (İbn Hacer, Fethu’l Bâri-7/197- Selefiyye Matbaası)
      İmam Elbâni rahimahullah’da Abdulber’den geri kalmamış aynı düzeyde tenkid ederek bu asar asla kabul edilemez demiştir.  İmam Elbâni bu bağlamda şöyle demektedir: “Bu asar münkerdir, bir insan maymunların evlendiğini, ahlak gereği ırzlarını koruduğunu, hainlik edenin öldürüleceğini nasıl bilebilir? Sonra diyelim ki bu hadiseler maymunlar arasında geçerli olsun, peki Amr ibn Meymûn, maymunların zinadan dolayı recm edildiklerini nereden bildi?” (Elbâni, Muhtasaru Sahihi’l Buhari-2/535)
     İmam Elbâni hadisin senedinde yer alan Nuaym ibn Hammâd’ın -ki İmam Buhari’nin şeyhidir- zayıf ve muttehem olduğunu ve ayrıca diğer ravi Huşeym’in zayıflığını mudellisliğini ileri sürerek hadisi zayıf kabul eder. İbn Hacer’de, Nuaym ibn Hammâd’ın çok hata ettiğini nakleder.
     Ayrıca Asar’ın senedinde yer alan Huşeym ibn Beşir el-Vasıti’nin mudelles olduğu nakledilir. Bu kimsenin hadisi işittiği hadisi kime dayandırdığını açıkça söylemediği müddetçe hüccet değildir.   
      O halde Amr ibn meymûn’un bu sözü hadis değil asar’dır ve üstelik zayıftır, münkerdir, kabul edilir bir rivayet değildir. Bu sened bakımından görülen boyuttur.
      Hadisin ifade ettiği anlamda doğru değildir, çünkü ne şerî ne akli delil böyle bir olayı doğrulayabilir. Amr ibn meymûn sadece cahiliye döneminde gördüğü kalabalık bir maymun topluluğunun toplanarak bir maymunu recm ettiğini hikaye olarak da nakletmiş olabilir. O müşahade ettiğini aktarmıştır. Ona öyle gözükmüştür. Ancak; ilim ehli böyle bir şeyin olabileceğini kabul etmemiştir.
       O halde bu asar hakkında geldiğimiz nokta şudur, zayıftır, münkerdir, hüccet değildir, âlimlerin kavli budur.   
     İmam Buhari bu sözü nakletmekle küçüldü mü? İlmi değeri mi düştü? Hadis ilminde kıymetini mi yitirdi? Aksine daha büyük bir âlim ve güvenilir olduğunu ispat etti. O bunu rivayet etmekle kabullendi ve doğruladı demek güçtür. İmam Buhari muhaddistir, işittiğini senede bağlı kalarak rivayet etmiştir. Onun bu zayıf rivayeti asla değerini düşürmez. Bazıları bu hadisden yola çıkarak İmam Buhari’ye küfür etmekte saldırmakta müşrik bile demektedir. Allah’tan korkmak lazımdır. Bu âlimlerin cuhdunu görmemek ilmi ve ahlaki bir körlüktür.    
 
Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3537
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3519
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4687
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3823
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3056
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3613
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3279
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3645
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3030
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 8837
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 4693
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2410
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2884
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2598
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 2887
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2339
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2438
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 3851
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 6759
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4509
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3682
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 23468
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 5978
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3706
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 11842
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2253
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3606
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 10881
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4545
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8467
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 3906
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2743
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 6855
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2868
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4403
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3317
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 3985
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6628
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2489
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 8936
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7323
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7021
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2251
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2498
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 2891
Eklenme : 24/01/2013 15:21 Tıklanma : 11655
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet